Zaručená mzda pro chůvy v dětských skupinách

S novým zákoníkem práce byl v roce 2007 zaveden pojem zaručená mzda, který na rozdíl od minimální mzdy stanoví nejnižší cenu práce s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce.

Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené. A ta roste s každým zvýšením mzdy minimální, znovu tedy povyrostla i od 1. 1. 2019.

Zařazení zaměstnance do příslušené skupiny prací určující nejnižší úroveň zaručené je mzdy je plně v kompetenci a odpovědnosti zaměstnavatele. Tento princip vychází mimo jiné ze skutečnosti, že samotný název či označení pracovní pozice nemusí vždy jednoznačně a plně vystihnout náplň práce této pozice. A právě ta je stěžejní pro zařazení do příslušné skupiny prací.

Skutečně tedy záleží na náplni práce chůvy např. v souvislosti s tím, jak moc je zapojena do plnění Plánu výchovy a péče apod. Obecně je pak třeba respektovat pravidlo, že začlenění se řídí nejnáročnějším úkolem, který je náplní práce dané pozice, a to i v případě, že bude vykonáván ojediněle a nepravidelně.

Obecně Vám tedy doporučujeme si v první řadě zpracovat náplň práce chůvy a následně vybrat vhodnou skupinu minimální zaručené mzdy. V případě kontroly z Úřadu práce jste povinni doložit, do které ze skupin jste chůvu zařadili a proč a tím pádem, zda pobírá i odpovídající mzdu.

2. dubna 2019 jsme obdrželi oficiální stanovisko z MPSV k zařazení pečujících osob v dětské skupině do skupin:

Nejnižší výdělek, na který mají tedy chůvy právo v rámci své odbornosti, činí

  • v případě zařazení do 3. skupiny prací 16 280 Kč měsíčně (hodinová mzda 97,30 Kč).
  • v případě zařazení do 4. skupiny prací 17 970 Kč měsíčně (hodinová mzda 107,40 Kč).

MPSV navíc v nejbližších dnech plánuje vydat metodické doporučení zpracované v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin, které bude obsahovat konkrétní rozdělení jednotlivých činností pečující osoby do skupin prací a platových tříd spolu s přehledem nejnižších úrovní zaručené mzdy. Bližší informace k odměňování pečujících osob v dětské skupině bude tedy možné získat přímo z tohoto materiálu.

 

Zpracováno na základě oficiálního vyjádření Odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí

Kontakt:
Ing. Štěpánka Mašlárová
stepanka.maslarova@gmail.com
734570434