Centrum D8 – nekonečné množství nápadů

Dětská skupina, osobní rozvoj, vzdělávací kurzy, podpora pěstounů – těmito a mnoha dalšími tématy se zabývá další člen naší sítě. Když se Iveta Fidlerová potkala na kurzu pro manažery neziskových organizací s Evou Klesovou, slovo dalo slovo a jejich AZ centrum a centrum Matýsek se spojilo do jednoho Centra D8.  Ležatá osmička v logu značí i nekonečné množství nápadů a projektů, které se zde realizují. Rozhodli jsme se proto vyzpovídat Ivetu Fidlerovou, která nám přiblížila činnosti v jednotlivých centrech.

Nedávno u Vás probíhaly velké organizační změny, kde tedy nyní Centrum D8 působí a co nabízí?

V Roudnici nad Labem má Centrum D8 dvě pobočky a nabízí zde širokou paletu služeb.  Služby pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, organizuje příměstské tábory, letní pobytové tábory, volnočasové, tréninkové a vzdělávací aktivity pro rodiče, mládež, páry a samotné děti, nabízí doučování pro děti ze ZŠ, hlídání dětí, jednorázové akce pro celou rodinu, školičku (alternativu jeslí), zprostředkovává vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří působí v roudnických organizacích. Také poskytuje sociální službu Klíč – poradnu pro rodiny, kde působí sociální pracovnice, dvě psycholožky, rodinná mediátorka a psychoterapeutka. V Klíči pomáhají rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci (problémový rozvod, porozvodové problémy v rodině, výchovné problémy dětí, závislosti v rodině, apod.)

Na pobočce v Kralupech n/V Centrum D8 organizuje příměstské tábory, volnočasové a vzdělávací kurzy pro děti i dospělé a zajišťuje chod AZ školky.

Být pěstounem určitě není jednoduché. Co pěstounským rodinám nabízíte?

Pěstouni buď spadají pod Oddělení sociálně právní ochrany dětí určitého města, nebo si mohou najít doprovázející organizaci jako jsme my. Ta je tzv. doprovází při výchově dětí, které mají v náhradní rodinné péči. Zajišťujeme jim povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok. Vzdělávání může probíhat formou seminářů, workshopů nebo online kurzů. Minimálně každé dva měsíce rodiny navštěvujeme, abychom je poznali v jejich přirozeném prostředí. Mnohdy, společně s nimi,  řešíme jejich aktuální nelehké situace jako je vážná nemoc v rodině, výchovné problémy dětí, styk s biologickými rodiči dětí, který je často problematický nebo dokonce rozchod pěstounů. V těchto situacích zprostředkováváme pěstounům a dětem odbornou pomoc od psychologů, psychiatrů apod. Součástí naší práce je také organizace víkendových pobytů pro rodiče s dětmi v náhradní rodinné péči.

Pořádali jste i akci Sociální majáles. Můžete nám ji přiblížit?

Ano, akce se konala vůbec poprvé v Roudnici nad Labem, kde jsme chtěli dát vědět městu o sobě a ostatních neziskových organizacích v regionu. Neoficiální slogan, který nás inspiroval, byl „Děláme naši práci dobře, a proto o nás nevíte.“ Díky tomu, že neziskové organizace dobře fungují, tak nejsou na první pohled v Roudnici patrné žádné sociální problémy. Přesto se samozřejmě potýkáme s nízkým financováním. Prostě jsme potřebovali naši práci zviditelnit. Neziskové organizace se prezentovaly svými stánky nebo doprovodným kulturním programem a proběhlo i několik přednášek.

Jak fungují Vaše jesličky a mateřská školka?

V Roudnici jsou otevřeny jesličky (říkáme tomu školička) pro děti od dvou let, ale pokud jsou připravené, bereme i mladší děti. Režim je uzpůsoben jako zvykání si na krátký pobyt bez maminky a příprava na školku. Otevřeno máme pondělí, středa a pátek vždy od 8:30 do 12 hodin. Rodič nám účast může nahlásit den předem, jsme tedy velmi operativní v situaci, kdy si rodiče náhle potřebují něco vyřídit bez dětí.

Vedle toho provozujeme AZ školku v Kralupech nad Vltavou, která získala finanční dotaci od MPSV na projekt „Transformace AZ školky na „Dětskou skupinu“. Díky finančnímu příspěvku jsme mohli v AZ školce od května 2016 zlevnit školkovné tak, aby si ji mohlo dovolit více rodičů. Přijímáme děti již od 1,5 roku.

Co plánujete do budoucna?

Rádi bychom byli pořadateli kurzů pro sociální pracovníky ze všech neziskových organizací v Roudnici. Výrazně to sníží vynaložené finanční prostředky a témata nám budou šitá na míru. Také bychom rádi spustili sjednocující web, který bude podporovat a propojovat naše služby v Roudnici.

Budeme také podávat žádost o podporu sociálního bydlení, která by nám umožnila získat 3-4 byty např. pro ženy v nouzi.

V neposlední řadě budeme opět žádat o dotaci na dětskou skupinu. Naši AZ školku bychom od ledna 2018 chtěli rozšířit o druhé oddělení.

 

Moc nás láká podporovat rodiče, zejména tedy matky, v jejich osobním i pracovním životě. Proto se chystáme realizovat projekty, v rámci kterých budeme ženy koučovat, rekvalifikovat, vzdělávat a posunovat tzv. “dál“.