Chci dětskou skupinu

Dětské skupiny

Dětské skupiny jsou zařízení pro předškolní děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Pomáhají rodičům ve slaďování rodinného a pracovního života, a to i díky flexibilním podmínkám, jakými je například úprava otevírací doby tak, aby lépe vyhovovala potřebám rodičů. Ti mohou umístěním dítěte do dětské skupiny získat krom jiného i slevu na dani z příjmu. Dětské skupiny fungují na neziskové bázi a jejich zřizování a provoz upravuje příslušný zákon.

Chcete založit dětskou skupinu?

Dětskou skupinu mohou zakládat jak neziskové organizace, tak firmy, za jejím provozem ale často stojí jednotlivec. Nejčastěji to bývá člověk, který má již s poskytováním péče o předškolní děti zkušenosti. Není to ale podmínkou. Provozovateli dětských skupin se mohou stát např. maminky, které se vracejí z mateřské dovolené. Dětské skupiny se staké távají přirozenou součástí firem, které je zřizují pro děti svých zaměstnanců.

Chcete transformovat stávající zařízení pro předškolní děti na dětskou skupinu dle zákona?

Zákonná úprava stanovuje parametry a normy pro dětské skupiny. A tak se některá již dlouhodobě provozovaná zařízení musejí transformovat, aby tyto podmínky splňovala. Hlavním důvodem bývají zjednodušené možnosti financování a naplňování fundraisingového plánu, ale také mnohé výhody pro rodiče dětí, které do skupiny docházejí.

Nevíte si rady?

Pomůžeme vám založit dětskou skupinu tak, aby odpovídala veškerým zákonným normám. Dohlédneme na rozjezd, budeme k dispozici v rámci poradenství, sestavíme spolu s vámi fundraisingový plán. Budete-li chtít, můžeme pro vás zařídit všechno zmiňované, nebo jen některé z dílčích kroků. Je pouze na Vás, zda si vyberete některý z níže uvedených balíčků, nebo zda si necháte sestavit nabídku na míru. Jsme tu pro vás a rádi se budeme podílet na vašem projektu.

Při zakládání a transformaci dětských skupin spolupracujeme také s architekty, hygienickými stanicemi,  expertem na BOZP a dalšími odborníky.

Naše nabídka

Balíček č. 1: Krok k dětské skupině

Balíček obsahuje konzultaci podnikatelského plánu na zřízení vlastní provozovny  včetně možností jejího financování (propočty nákladů na vybavení a provoz dle cen ve Vašem kraji, nastavení cash-flow, informace ohledně aktuálních možností v oblasti dotací, poradenství ohledně možného úvěrování). Součástí je průzkum trhu a analýza místní konkurence.

Rozšířený balíček obsahuje také kalkulaci stavebního rozpočtu pro přestavbu prostor.

Balíček č. 2:  Klíč od dětské skupiny

Pomůžeme Vám s výběrem vhodných prostor pro provoz zařízení a zkonzultujeme Vaše záměry. Součástí balíčku je komunikace s dotčenými orgány (krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor, stavební úřad, …) a tvorba potřebné dokumentace (BOZP, HACCP, plán výchovy a péče, provozní řád).

Rozšířený balíček obsahuje zpracování architektonického návrhu prostor dle požadavků zákona a pokynů krajské hygienické stanice a hasičského záchranného sboru.

Balíček č. 3: Srdce dětské skupiny

Balíček obsahuje vytvoření povinné dokumentace v rámci provozu a administrace dětské skupiny (smlouvy s rodiči, provozní řád a další). Součástí je konzultace k plánu výchovy a péče a k rozvoji dětské skupiny. V případě zájmu je možná účast na výběrových řízeních na chůvy, nastavení zaměstnaneckých smluv. Balíček dále obsahuje proškolení ředitele dětské skupiny a zpracování marketingového plánu dětské skupiny.

Je možné se domluvit na individuálních službách dle Vašich potřeb i na rozložení jejich financování. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Těšíme se na spolupráci!

Chci se dozvědět více informací…