Chci dětskou skupinu

Dětské skupiny

Dětské skupiny jsou zařízení pro předškolní děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Pomáhají rodičům ve slaďování rodinného a pracovního života, a to i díky flexibilním podmínkám, jakými je například úprava otevírací doby tak, aby lépe vyhovovala potřebám rodičů. Ti mohou umístěním dítěte do dětské skupiny získat krom jiného i slevu na dani z příjmu. Dětské skupiny fungují na neziskové bázi a jejich zřizování a provoz upravuje příslušný zákon (zákon 247/2014 Sb.).

Od roku 2022 mohou dětské skupiny čerpat příspěvek na svou činnost ze státního rozpočtu.

Chcete založit dětskou skupinu?

Dětskou skupinu mohou zakládat jak neziskové organizace, tak firmy, za jejím provozem ale často stojí i jednotlivec. Nejčastěji to bývá člověk, který má již s poskytováním péče o předškolní děti zkušenosti. Není to ale podmínkou. Provozovateli dětských skupin se mohou stát např. maminky, které se vracejí z mateřské dovolené. Dětské skupiny se také stávají přirozenou součástí firem, které je zřizují pro děti svých zaměstnanců.

Chcete transformovat stávající zařízení pro předškolní děti na dětskou skupinu dle zákona?

Zákonná úprava stanovuje parametry a normy pro dětské skupiny. A tak se některá již dlouhodobě provozovaná zařízení musejí transformovat, aby tyto podmínky splňovala. Hlavním důvodem bývají zjednodušené možnosti financování a naplňování fundraisingového plánu, ale také mnohé výhody pro rodiče dětí, které do skupiny docházejí.

Víte, jaké kroky vedou k založení dětské skupiny?

  1. Proveďte analýzu potencionální klientely
  2. Založte spolek
  3. Najděte vhodné prostory, konzultuje je s KHS
  4. Proveďte potřebné stavební úpravy
  5. Zajistěte schválení prostor dotčenými orgány (stanovisko KHS a HS)
  6. Zapište se do evidence dětských skupin
  7. Požádejte o dotace na provoz

Můžeme Vám pomoci? Neváhejte nás kontaktovat!

Chci se dozvědět více informací…

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.