Staňte se členem

Čím je členství v síti prospěšné pro dětské skupiny?

 • Napomáháme úsilí provozovatelů o neustálé zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke snazšímu slaďování profesního a rodinného života.
 • Členství v síti Moje dětská skupina umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené možnosti propagace a financování.
 • Členství je založeno na zásadách, které jsou popsány v etickém kodexu.

Podporované oblasti

PR a propagace

Síťování (networking) a spolupráce

Akce

 • Zvýhodněný vstup na semináře a workshopy pořádané Family and Job, z. s. a našimi partnery
 • Informování o akcích prostřednictvím webových stránek mojedetskaskupina.cz, newsletteru a souvisejících facebookových profilů

Poradenství

 • Úvodní bezplatná konzultace k provozování dětské skupiny v rozsahu 1, 5 hodiny
 • Zasílání aktuálních novinek ze školení

Sdílení informací

 • 1 x měsíčně newsletter ze světa aktualit předškolní péče, vč. pozvánek na pořádané akce
 • Zprostředkování kontaktů na místní i regionální úrovni

Financování

 • Možnost zapojení se do společných projektů Sítě financovaných z grantů
 • Fundraisingový plán

 Výše ročního členského příspěvku je 1 200 Kč (100 Kč / měsíc). Stáhnout přihlášku.

Síť Moje dětská skupina je projektem neziskové organizace Family and Job.

Máte zájem o členství? Napište nám.