Staňte se členem

Čím je členství v Asociaci prospěšné pro dětské skupiny?

 • Napomáháme úsilí provozovatelů o neustálé zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke snazšímu slaďování profesního a rodinného života.
 • Členství v Asociaci provozovatelů dětských skupin umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené možnosti propagace a financování.
 • Členství je založeno na zásadách, které jsou popsány v etickém kodexu.

Podporované oblasti

PR a propagace

 • Propagace dětské skupiny na webových stránkách mojedetskaskupina.cz a na facebooku Moje dětská skupina
 • Právo používat logo Asociace provozovatelů dětských skupin
 • Možnost prezentovat své aktivity na webu a sociálních sítích Asociace

Síťování (networking) a spolupráce

Akce

 • Zvýhodněný vstup na semináře a workshopy pořádané Asociací provozovatelů dětských skupin a našimi partnery
 • Informování o akcích prostřednictvím webových stránek mojedetskaskupina.cz, newsletteru a souvisejících facebookových profilů

Poradenství

 • Přístup do uzavřené Členské sekce na webu
 • Zasílání aktuálních novinek ze školení

Sdílení informací

 • 1 x měsíčně newsletter ze světa aktualit předškolní péče, vč. pozvánek na pořádané akce
 • Zprostředkování kontaktů na místní i regionální úrovni

Financování

 • Možnost zapojení se do společných projektů Asociace financovaných z grantů
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.