Staňte se členem

Čím je členství v Asociaci prospěšné pro dětské skupiny?

  • Napomáháme úsilí provozovatelů o neustálé zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke snazšímu slaďování profesního a rodinného života.
  • Členství v Asociaci provozovatelů dětských skupin umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené možnosti propagace a financování.
  • Členství je založeno na zásadách, které jsou popsány v etickém kodexu.

Podporované oblasti

PR a propagace

  • Propagace dětské skupiny na webových stránkách mojedetskaskupina.cz a na facebooku Moje dětská skupina
  • Právo používat logo Asociace provozovatelů dětských skupin
  • Možnost prezentovat své aktivity na webu a sociálních sítích Asociace

Síťování (networking) a spolupráce

Akce

  • Zvýhodněný vstup na semináře a workshopy pořádané Asociací provozovatelů dětských skupin a našimi partnery
  • Informování o akcích prostřednictvím webových stránek mojedetskaskupina.cz, newsletteru a souvisejících facebookových profilů

Poradenství

  • Úvodní bezplatná konzultace k provozování dětské skupiny v rozsahu 1, 5 hodiny
  • Přístup do uzavřené Členské sekce na webu
  • Zasílání aktuálních novinek ze školení

Sdílení informací

  • 1 x měsíčně newsletter ze světa aktualit předškolní péče, vč. pozvánek na pořádané akce
  • Zprostředkování kontaktů na místní i regionální úrovni

Financování

  • Možnost zapojení se do společných projektů Asociace financovaných z grantů
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.