Asociace provozovatelů dětských skupin

Propojujeme dětské skupiny a pomáháme vytvářet nové

Poslední příspěvek na blogu

Poslední obsah v Členské sekci

Vyjádření MPSV k připomínkám Asociace ve věci dotačních výzev NPO a OPZ+ určených pro dětské skupiny

V reakci na nedostatečné čerpání alokovaných dotací v rámci výzev č. 45, 46 a 004 Národního plánu obnovy a plánované vypsání výzvy č. 61 Operačního programu Zaměstnanost+ Asociace dne 26. března 2024 adresovala Ministerstvu práce a sociálních věcí dopis s výčtem připomínek k jednotlivým výzvám. Tyto připomínky vycházejí ze zaznamenaných úskalí zájemců o dotaci a… Více

Dětské skupiny v číslech

  • 565

    Tolika dětským skupinám pomáháme růst.

  • 8096

    Tolik spokojených dětí tráví čas v námi podporovaných dětských skupinách, zatímco jsou jejich rodiče v práci.

  • Přispíváme k nekonečnému množství radosti všech spokojených dětí a rodičů.

O Asociaci

Podporujeme dětské skupiny a napomáháme úsilí jejich provozovatelů o neustálé zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke snazšímu slaďování profesního a rodinného života v České republice. Podporujeme vzdělávání provozovatelů a zaměstnanců dětských skupin za účelem rozšiřování jejich kompetencí.

Členství v Asociaci provozovatelů dětských skupin umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené možnosti propagace a financování. Pomáháme zřizovat nové dětské skupiny, poskytujeme poradenství při jejich zakládání i samotném provozu. Naším cílem je také zvýšit povědomí o dětských skupinách a obecně o potřebě a důležitosti kvalitní výchovy a péče o nejmenší děti.