Propojujeme dětské skupiny

a pomáháme vytvářet nové

Poslední příspěvek na blogu

Konference Family and Job k péči o děti do tří let: poznatky ze zahraničí i debata nad „dvouleťáky“

Je provoz jeslí pro děti do tří měsíců mezinárodní zločin, nebo naprosto běžná praxe nutná pro lepší zapojení matek na trh práce? Jak si stojí Česká republika v mezinárodním srovnání? Jak může vypadat zařízení pro děti do tří let zařízené dle pedagogiky Montessori a jak v něm probíhá běžný den? A jaká opatření v oblasti předškolní péče a slaďování rodinného a pracovního života chystá MPSV?

Dětské skupiny v číslech

  • Tolik dětských skupin jsme už pomohli založit.

  • Tolik spokojených dětí tráví čas v námi podporovaných dětských skupinách, zatímco jsou jejich rodiče v práci.

  • Přispíváme k nekonečnému množství radosti všech spokojených dětí a rodičů.

O projektu Moje dětská skupina

Podporujeme dětské skupiny, napomáháme úsilí provozovatelů o neustálé zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke snazšímu slaďování profesního a rodinného života. Podporujeme vzdělávání provozovatelů a zaměstnanců dětských skupin za účelem rozšiřování jejich kompetencí. Členství v síti Moje dětská skupina umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené možnosti propagace a financování. Členství je založeno na zásadách, které jsou popsány v etickém kodexu. Pomáháme zřizovat nové dětské skupiny, poskytujeme poradenství nejen při zakládání, ale také provozování dětských skupin.