Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí

Propojujeme dětské skupiny a pomáháme vytvářet nové

Poslední příspěvek na blogu

Podmínky tzv. „červnových“ výzev byly zveřejněny

Dětské skupiny, které již v minulosti čerpaly dotace z ESF, mohou i nadále počítat s financováním v rámci výzev 101 (mimo Prahu) a 103 (v Praze) OP Zaměstnanost. O návaznou dotaci mohou žádat nejdříve čtyři měsíce před ukončením stávajícího projektu. Dětské skupiny, které ještě finance z ESF nečerpaly, ale stihly se registrovat do evidence dětských skupin před koncem roku 2018, mohou… Více

Dětské skupiny v číslech

  • 184

    Tolika dětským skupinám pomáháme růst.

  • 2478

    Tolik spokojených dětí tráví čas v námi podporovaných dětských skupinách, zatímco jsou jejich rodiče v práci.

  • Přispíváme k nekonečnému množství radosti všech spokojených dětí a rodičů.

O projektu Moje dětská skupina

Podporujeme dětské skupiny, napomáháme úsilí provozovatelů o neustálé zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke snazšímu slaďování profesního a rodinného života. Podporujeme vzdělávání provozovatelů a zaměstnanců dětských skupin za účelem rozšiřování jejich kompetencí. Členství v síti Moje dětská skupina umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené možnosti propagace a financování. Členství je založeno na zásadách, které jsou popsány v etickém kodexu. Pomáháme zřizovat nové dětské skupiny, poskytujeme poradenství nejen při zakládání, ale také provozování dětských skupin.