Asociace provozovatelů dětských skupin

Propojujeme dětské skupiny a pomáháme vytvářet nové

Poslední příspěvek na blogu

Jak založit dětskou skupinu jako fyzická osoba? DS do 4 dětí prakticky.

Novinkou, kterou zavedla novela zákona z 1.10.2021, je možnost založit dětskou skupinu také jako fyzická osoba a obecně, založit „mini“ dětskou skupinu s kapacitou do 4 dětí, do které je možné přijímat děti již od 6 měsíců.

Jak takovou DS založit a co je potřeba dodržet? Na to se podíváme v tomto článku.

Poslední obsah v Členské sekci

Zastropování školkovného ze strany rodičů – jak je to při snížené docházce a kdy platí limit 4 000 Kč/měsíc?

Na základě častých dotazů členů upozorňujeme na to, že zastropování školkovného částkou 4 000 Kč na dítě a měsíc (v případě dětí mladší věkové kategorie) není vždy dostačující. Kvůli legislativnímu ukotvení tzv. veřejné podpory de minimis je potřeba, aby vybrané školkovné bylo vždy nižší, než je státní příspěvek na dané místo. 

Dětské skupiny v číslech

  • 382

    Tolika dětským skupinám pomáháme růst.

  • 5178

    Tolik spokojených dětí tráví čas v námi podporovaných dětských skupinách, zatímco jsou jejich rodiče v práci.

  • Přispíváme k nekonečnému množství radosti všech spokojených dětí a rodičů.

O Asociaci

Podporujeme dětské skupiny a napomáháme úsilí jejich provozovatelů o neustálé zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke snazšímu slaďování profesního a rodinného života v České republice. Podporujeme vzdělávání provozovatelů a zaměstnanců dětských skupin za účelem rozšiřování jejich kompetencí.

Členství v Asociaci provozovatelů dětských skupin umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené možnosti propagace a financování. Pomáháme zřizovat nové dětské skupiny, poskytujeme poradenství při jejich zakládání i samotném provozu. Naším cílem je také zvýšit povědomí o dětských skupinách a obecně o potřebě a důležitosti kvalitní výchovy a péče o nejmenší děti.