Propojujeme dětské skupiny

a pomáháme vytvářet nové

Poslední příspěvek na blogu

Na návštěvě v belgických jesličkách

V rámci projektu ProChil: Professional Childcare in European Nurseries proběhlo na začátku března setkání partnerských organizací v belgických Antverpách. Během týdenního programu jsme si s partnery ze Švédka, Španělska, Řecka, Velké Británie a Belgie vyměňovaly zkušenosti v oblasti péče o děti do 3 let.

Kromě odborného programu, který probíhal na místní Karel de Grote University College, jsme měly možnost navštívit také dvoje místní jesličky a přinášíme Vám pár postřehů. 

Nejbližší akce

Aktuálně nejsou vypsané žádné akce.

Dětské skupiny v číslech

  • Tolika dětským skupinám pomáháme růst.

  • Tolik spokojených dětí tráví čas v námi podporovaných dětských skupinách, zatímco jsou jejich rodiče v práci.

  • Přispíváme k nekonečnému množství radosti všech spokojených dětí a rodičů.

O projektu Moje dětská skupina

Podporujeme dětské skupiny, napomáháme úsilí provozovatelů o neustálé zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke snazšímu slaďování profesního a rodinného života. Podporujeme vzdělávání provozovatelů a zaměstnanců dětských skupin za účelem rozšiřování jejich kompetencí. Členství v síti Moje dětská skupina umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené možnosti propagace a financování. Členství je založeno na zásadách, které jsou popsány v etickém kodexu. Pomáháme zřizovat nové dětské skupiny, poskytujeme poradenství nejen při zakládání, ale také provozování dětských skupin.