Propojujeme dětské skupiny

a pomáháme vytvářet nové

Poslední příspěvek na blogu

Transformujeme se na dětskou skupinu

Provozovatelé, kteří doposud provozovali zařízení předškolní péče o děti na základě živnostenského oprávnění, již nemají nárok na dotace z OP Zaměstnanost. Řada z nich proti volí transformaci na dětskou skupinu – co tento proces obnáší?

Dětské skupiny v číslech

  • Tolik dětských skupin jsme už pomohli založit.

  • Tolik spokojených dětí tráví čas v námi podporovaných dětských skupinách, zatímco jsou jejich rodiče v práci.

  • Přispíváme k nekonečnému množství radosti všech spokojených dětí a rodičů.

O projektu Moje dětská skupina

Podporujeme dětské skupiny, napomáháme úsilí provozovatelů o neustálé zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke snazšímu slaďování profesního a rodinného života. Podporujeme vzdělávání provozovatelů a zaměstnanců dětských skupin za účelem rozšiřování jejich kompetencí. Členství v síti Moje dětská skupina umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené možnosti propagace a financování. Členství je založeno na zásadách, které jsou popsány v etickém kodexu. Pomáháme zřizovat nové dětské skupiny, poskytujeme poradenství nejen při zakládání, ale také provozování dětských skupin.