Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí

Propojujeme dětské skupiny a pomáháme vytvářet nové

Poslední příspěvek na blogu

Novela zákona o dětských skupinách – Asociace jako připomínkovací místo

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí z.s. Vám přináší shrnutí návrhu novely zákona o zajištění služby péče o dítě v dětské skupině. Navrhované změny můžeme za Asociaci jakožto připomínkovací místo komentovat do 2. listopadu 2018. Pokud tedy máte jakékoli připomínky k navrhovaným změnám, pošlete nám je nejpozději do 26. 10. 2018 na e-mail: vasickova.daniela@gmail.com.

Dětské skupiny v číslech

  • 86

    Tolika dětským skupinám pomáháme růst.

  • 372

    Tolik spokojených dětí tráví čas v námi podporovaných dětských skupinách, zatímco jsou jejich rodiče v práci.

  • Přispíváme k nekonečnému množství radosti všech spokojených dětí a rodičů.

O projektu Moje dětská skupina

Podporujeme dětské skupiny, napomáháme úsilí provozovatelů o neustálé zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke snazšímu slaďování profesního a rodinného života. Podporujeme vzdělávání provozovatelů a zaměstnanců dětských skupin za účelem rozšiřování jejich kompetencí. Členství v síti Moje dětská skupina umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené možnosti propagace a financování. Členství je založeno na zásadách, které jsou popsány v etickém kodexu. Pomáháme zřizovat nové dětské skupiny, poskytujeme poradenství nejen při zakládání, ale také provozování dětských skupin.