Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí

Propojujeme dětské skupiny a pomáháme vytvářet nové

Poslední příspěvek na blogu

Jak je to s očkováním ročních dětí a jejich přijímáním do DS?

Jako provozovatelé dětských skupin často řešíte vyjádření lékařů k očkování dětí, které je nutné pro přijetí do dětské skupiny. Zajímalo Vás, jak je to s nejmladšími dětmi, které často nemají očkování ukončená. Dostali jsme k této problematice vyjádření od Mgr. Michaely Remešové, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Dětské skupiny v číslech

  • 86

    Tolika dětským skupinám pomáháme růst.

  • 372

    Tolik spokojených dětí tráví čas v námi podporovaných dětských skupinách, zatímco jsou jejich rodiče v práci.

  • Přispíváme k nekonečnému množství radosti všech spokojených dětí a rodičů.

O projektu Moje dětská skupina

Podporujeme dětské skupiny, napomáháme úsilí provozovatelů o neustálé zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke snazšímu slaďování profesního a rodinného života. Podporujeme vzdělávání provozovatelů a zaměstnanců dětských skupin za účelem rozšiřování jejich kompetencí. Členství v síti Moje dětská skupina umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené možnosti propagace a financování. Členství je založeno na zásadách, které jsou popsány v etickém kodexu. Pomáháme zřizovat nové dětské skupiny, poskytujeme poradenství nejen při zakládání, ale také provozování dětských skupin.