Asociace provozovatelů dětských skupin

Propojujeme dětské skupiny a pomáháme vytvářet nové

Poslední příspěvek na blogu

Poslední obsah v Členské sekci

Jak na příspěvek na stravování a co se bude kontrolovat?

Normativ na stravu náleží na dítě od jednoho roku věku, kterému poskytovatel zajišťuje stravu za dodržení výživových norem a toto musí být upraveno ve smlouvě s rodiči. Strava musí být poskytovatelem zajišťována v plném rozsahu, tedy oběd i svačiny. Normativ na stravu nelze oddělit od normativu na provoz. Zajištění stravy v dětské skupině se řídí ujednáním mezi poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině a rodičem… Více

Dětské skupiny v číslech

  • 382

    Tolika dětským skupinám pomáháme růst.

  • 5178

    Tolik spokojených dětí tráví čas v námi podporovaných dětských skupinách, zatímco jsou jejich rodiče v práci.

  • Přispíváme k nekonečnému množství radosti všech spokojených dětí a rodičů.

O Asociaci

Podporujeme dětské skupiny a napomáháme úsilí jejich provozovatelů o neustálé zvyšování kvality služeb pro děti a jejich rodiče, což vede ke snazšímu slaďování profesního a rodinného života v České republice. Podporujeme vzdělávání provozovatelů a zaměstnanců dětských skupin za účelem rozšiřování jejich kompetencí.

Členství v Asociaci provozovatelů dětských skupin umožňuje lepší sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, které zahrnují i rozšířené možnosti propagace a financování. Pomáháme zřizovat nové dětské skupiny, poskytujeme poradenství při jejich zakládání i samotném provozu. Naším cílem je také zvýšit povědomí o dětských skupinách a obecně o potřebě a důležitosti kvalitní výchovy a péče o nejmenší děti.