O nás

Projekt Moje dětská skupina vznikl díky práci neziskové organizace Family and Job, která pomáhá svou činností k zavádění myšlenek a principů work-life balance do praxe. Při pomoci se slaďováním rodinného a pracovní života spolupracuje s rodiči, zaměstnavateli i provozovateli nejrůznějších zařízení pro péči o předškolní děti, včetně dětských skupin.

Daniela Vašíčková

Daniela je zakladatelkou organizace Family and Job. Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci v oboru pedagogika-sociální práce a Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Kroměříži, obor sociální pedagogika.

Je spoluautorkou projektu sítě Moje dětská skupina, který má pomoci networkingu, sdílení příkladu dobré praxe, i zvyšování kvality poskytovaných služeb v dětských skupinách. Poslední zmiňované ošetřuje etický kodex.

Kontakt: tel.: 725 938 950, vasickova.daniela@gmail.com

Ema Pantie

Ema se věnuje především členům sítě dětských skupin, konzultuje jejich dotazy, organizuje pro ně společné akce apod. Účastní se také odborných školení, reportuje o nich a své zkušenosti sdílí prostřednictvím sítě s provozovateli dětských skupin. Ema také metodicky vede dětské skupiny zřizované Family and Job z.s.

Kontakt: tel.: 733 186 288, emapantie@gmail.com

 

Iva Mádlová

Iva Mádlová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a nyní pracuje jako vedoucí právního oddělení jedné pražské univerzity.

Iva Mádlová se věnuje především soukromému právu, v rámci něho pak též problematice evropských projektů a zadávání veřejných zakázek. V rámci sítě Moje dětská skupina je připravena poskytovat právní poradenství v celém rozsahu problematiky dětských skupin a souvisejících záležitostí.

Kontakt: Dotazy můžete zasílat na naše e-mailové kontakty nebo přes kontaktní formulář. Pokud byste se s Ivou chtěli domluvit na individuální spolupráci, rádi vás propojíme.

 

Petra Líbová

„Jsem žena, máma, partnerka, dcera, výtvarnice, grafička, ta která spojuje lidi, vizionářka, občanská aktivistka, věčný hledač rovnováhy s výraznou potřebou kreativity.“

Petra vystudovala předškolní pedagogiku , absolvovala diplomový kurz Montessori pedagogiky pro děti 3-6 let a rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách. Petra je předsedkyní a zakladatelkou Montessori klubu Kladno z.s. a ředitelkou dětských skupiny Family and Job Kladno.

Petra je naší ambasadorkou dobré praxe. Pokud se chcete podívat na fungování dětské skupiny v praxi, neváhejte ji kontaktovat.

Kontakt: tel.: 777 051 781, petra.libova@volny.cz

 

Rádi zodpovíme vaše dotazy. Kontaktujte nás kdykoliv.