O nás

Síť Moje dětská skupina vznikla v březnu 2017 jako projekt Family and Job, z. s. Od května 2018 je síť projektem nově vzniklé Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Cílem naší Asociace je zlepšovat podmínky a zvyšovat kvalitu dětských skupin, zajistit jejich financování po ukončení EU dotací, šířit osvětu a otevřít debatu potřeby slaďování soukromého a pracovního života. V případě mikrojeslí je naším cílem zajistit jejich legislativní oporu. Toho chceme dosáhnout mimo jiné přenosem dobré praxe z ostatních členských států EU, otevřenou komunikací s našimi zákonodárci a síťováním provozovatelů.

Výroční zpráva za rok 2018 ke stažení zde.

Daniela Celerýnová

Daniela je předsedkyní Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci v oboru pedagogika-sociální práce a Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Kroměříži, obor sociální pedagogika.
Je spoluautorkou projektu sítě Moje dětská skupina, který má pomoci networkingu, sdílení příkladu dobré praxe, i zvyšování kvality poskytovaných služeb v dětských skupinách.

Kontakt: tel.: 725 938 950, daniela.celerynova@gmail.com

Štěpánka Mašlárová

Štěpánka je místopředsedkyní Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Věnuje se členům asociace, poskytuje poradenství a lektoruje semináře „Jak založit a úspěšně provozovat dětskou skupinu“.

Má vystudovanou Vysokou školu ekonomickou – obor Mezinárodní studia a diplomacie.

Kontakt: tel.: 734 570 434 , stepanka.maslarova@gmail.com

 

Šárka Kraftová

Šárka je jednou ze zakladatelek Asociace, ředitelkou dvou dětských skupin Family and Job v Domažlicích a předsedkyní Mateřského centra DRaK, z.s., které v současné době buduje vlastní dětskou skupinu. Vystudovala obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského a obor Sociální práce v Domažlicích.

Kontakt: 735 770 555,   sarka.kraft@seznam.cz

 

 

Martina Tesaříková

                                             Martina je organizátorkou seminářů a akcí  Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.  Věnuje se funkci ředitelky dvou dětských skupin Family and Job v Kolíně, v tomto regionu organizuje a pořádá desítky akcí pro děti předškolního i školního věku.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu Financí a účetnictví s vedlejší specializací Učitelství. Již během studia stála u zrodu dvou soukromých mateřských škol a nyní se realizuje v projektu dětských skupin. Martina je naší ambasadorkou dobré praxe v Kolíně. Pokud se chcete podívat na fungování dětské skupiny v praxi, neváhejte ji kontaktovat.

Kontakt: 775 020 396, tesarikova.m@email.cz

 

Jana Šrámková

Jana je koordinátorkou Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Věnuje se členům Asociace, provede vás procesem přihlášení, účastní se školení a kurzů a dále o nich reportuje prostřednictví blogu.

Kontakt: 723 981 733, jana.sramkova1390@gmail.com

 

 

Rádi zodpovíme vaše dotazy. Kontaktujte nás kdykoliv.

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.