O nás

Síť Moje dětská skupina vznikla v březnu 2017 jako projekt Family and Job, z. s. V květnu 2018 se síť transformovala na Asociaci provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, v návaznosti na novelu zákona dále došlo k přeměně názvu na Asociaci provozovatelů dětských skupin. Cílem naší Asociace je zlepšovat podmínky a zvyšovat kvalitu dětských skupin, šířit osvětu v oblasti potřeby slaďování soukromého a pracovního života. Toho chceme dosáhnout mimo jiné přenosem dobré praxe z ostatních členských států EU, otevřenou komunikací s našimi zákonodárci a síťováním provozovatelů.

Výroční zpráva za rok 2018 ke stažení.

Výroční zpráva za rok 2019 ke stažení.

Výroční zpráva za rok 2020 ke stažení.

Daniela Celerýnová

Daniela je předsedkyní Asociace provozovatelů dětských skupin. Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci v oboru pedagogika-sociální práce a Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Kroměříži, obor sociální pedagogika.
Je spoluautorkou projektu sítě Moje dětská skupina, který má pomoci networkingu, sdílení příkladu dobré praxe, i zvyšování kvality poskytovaných služeb v dětských skupinách.

Kontakt: tel.: 725 938 950, daniela.celerynova@gmail.com

Štěpánka Mašlárová

Štěpánka je místopředsedkyní Asociace provozovatelů dětských skupin. Věnuje se členům asociace, poskytuje poradenství a lektoruje semináře „Jak založit a úspěšně provozovat dětskou skupinu“.

Má vystudovanou Vysokou školu ekonomickou – obor Mezinárodní studia a diplomacie.

Kontakt: tel.: 734 570 434 , stepanka.maslarova@gmail.com

 

Šárka Kraftová

Šárka je jednou ze zakladatelek Asociace, ředitelkou dvou dětských skupin Family and Job v Domažlicích a předsedkyní Mateřského centra DRaK, z.s., které v současné době provozuje vlastní dětskou skupinu. Vystudovala obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského a obor Sociální práce v Domažlicích.

Kontakt: 735 770 555,   sarka.kraft@seznam.cz

 

 

Martina Tesaříková

Martina je metodičkou Asociace provozovatelů dětských skupin.Věnuje se funkci ředitelky dětských skupin Family and Job, přičemž vede celkem 5 týmů dětských skupin rozmístěných ve 3 krajích České republiky.

Vystudovala VŠE v Praze, fakultu Financí a účetnictví s vedlejší specializací Učitelství. Již během studia stála u zrodu dvou soukromých mateřských škol. Martina je naší ambasadorkou dobré praxe v Kolíně. Pokud se chcete podívat na fungování dětské skupiny v praxi, neváhejte ji kontaktovat.

Kontakt: 775 020 396, tesarikova.m@email.cz

Tereza Dvořáková


Tereza je koordinátorkou Asociace provozovatelů dětských skupin. Provede vás procesem přihlášení do Asociace a dále koordinuje další služby Asociace. Má na starosti propagaci Asociace i jejích členů.

Kontakt: 777 673 705, dvorate7@gmail.com

Asociace provozovatelů dětských skupin, z. s.

IČO: 07004249

Sídlíme na adrese

Biskupcova 1643/37, Žižkov, 130 00 Praha 3

Korespondenční adresa

Na Podkovce 205/20, 147 00  Praha 4 – Podolí

Rádi zodpovíme vaše dotazy. Kontaktujte nás kdykoliv.

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.