O nás

Síť Moje dětská skupina vznikla v březnu 2017 jako projekt Family and Job, z. s. Od května 2018 je síť projektem nově vzniklé Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Cílem naší Asociace je zlepšovat podmínky a zvyšovat kvalitu dětských skupin, zajistit jejich financování po ukončení EU dotací, šířit osvětu a otevřít debatu potřeby slaďování soukromého a pracovního života. V případě mikrojeslí je naším cílem zajistit jejich legislativní oporu. Toho chceme dosáhnout mimo jiné přenosem dobré praxe z ostatních členských států EU, otevřenou komunikací s našimi zákonodárci a síťováním provozovatelů.

Daniela Vašíčková

Daniela je předsedkyní Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci v oboru pedagogika-sociální práce a Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Kroměříži, obor sociální pedagogika.
Je spoluautorkou projektu sítě Moje dětská skupina, který má pomoci networkingu, sdílení příkladu dobré praxe, i zvyšování kvality poskytovaných služeb v dětských skupinách.

Kontakt: tel.: 725 938 950, vasickova.daniela@gmail.com

Štěpánka Těžká


Štěpánka je místopředsedkyní Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Věnuje se členům asociace, poskytuje poradenství a lektoruje semináře „Jak založit a úspěšně provozovat dětskou skupinu“. Má vystudovanou Vysokou školu ekonomickou – obor Mezinárodní studia a diplomacie.

 

 

Ema Pantie


Ema je koordinátorkou Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.  Věnuje se především členům Asociace, konzultuje jejich dotazy, organizuje pro ně společné akce apod. Účastní se také odborných školení, reportuje o nich a své zkušenosti sdílí prostřednictvím sítě s provozovateli dětských skupin.
Kontakt: tel.: 733 186 288, emapantie@gmail.com

 

 

Šárka Kraftová

Šárka je koordinátorkou Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Věnuje se členům Asociace, provede vás procesem přihlášení, připravuje newsletter pro členy, účastní se školení a kurzů a dále o nich reportuje prostřednictví blogu.

Šárka je ředitelkou dětské skupiny Family and Job Domažlice a zakladatelkou Mateřského centra DRaK, z.s., které v současné době buduje dětskou skupinu. Vystudovala obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského a obor Sociální práce v Domažlicích.

Kontakt: +420 735 770 555,   sarka.kraft88@gmail.com

Iva Mádlová

Iva Mádlová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a nyní pracuje jako vedoucí právního oddělení jedné pražské univerzity.

Iva Mádlová se věnuje především soukromému právu, v rámci něho pak též problematice evropských projektů a zadávání veřejných zakázek. V rámci sítě Moje dětská skupina je připravena poskytovat právní poradenství v celém rozsahu problematiky dětských skupin a souvisejících záležitostí. Kontakt: Dotazy můžete zasílat na naše e-mailové kontakty nebo přes kontaktní formulář. Pokud byste se s Ivou chtěli domluvit na individuální spolupráci, rádi vás propojíme.

 

Petra Líbová

„Jsem žena, máma, partnerka, dcera, výtvarnice, grafička, ta která spojuje lidi, vizionářka, občanská aktivistka, věčný hledač rovnováhy s výraznou potřebou kreativity.“

Petra vystudovala předškolní pedagogiku , absolvovala diplomový kurz Montessori pedagogiky pro děti 3-6 let a rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách. Petra je předsedkyní a zakladatelkou Montessori klubu Kladno z.s. a ředitelkou  dětských skupiny Family and Job Kladno.

Petra je naší ambasadorkou dobré praxe. Pokud se chcete podívat na fungování dětské skupiny v praxi, neváhejte ji kontaktovat.

Kontakt: tel.: 777 051 781, petra.libova@volny.cz

 

Rádi zodpovíme vaše dotazy. Kontaktujte nás kdykoliv.

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.