O nás

Síť Moje dětská skupina vznikla v březnu 2017 jako projekt Family and Job, z. s. Od května 2018 je síť projektem nově vzniklé Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Cílem naší Asociace je zlepšovat podmínky a zvyšovat kvalitu dětských skupin, zajistit jejich financování po ukončení EU dotací, šířit osvětu a otevřít debatu potřeby slaďování soukromého a pracovního života. V případě mikrojeslí je naším cílem zajistit jejich legislativní oporu. Toho chceme dosáhnout mimo jiné přenosem dobré praxe z ostatních členských států EU, otevřenou komunikací s našimi zákonodárci a síťováním provozovatelů.

Výroční zpráva za rok 2018 ke stažení.

Výroční zpráva za rok 2019 ke stažení.

Výroční zpráva za rok 2020 ke stažení.

Daniela Celerýnová

Daniela je předsedkyní Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci v oboru pedagogika-sociální práce a Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Kroměříži, obor sociální pedagogika.
Je spoluautorkou projektu sítě Moje dětská skupina, který má pomoci networkingu, sdílení příkladu dobré praxe, i zvyšování kvality poskytovaných služeb v dětských skupinách.

Kontakt: tel.: 725 938 950, daniela.celerynova@gmail.com

Štěpánka Mašlárová

Štěpánka je místopředsedkyní Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Věnuje se členům asociace, poskytuje poradenství a lektoruje semináře „Jak založit a úspěšně provozovat dětskou skupinu“.

Má vystudovanou Vysokou školu ekonomickou – obor Mezinárodní studia a diplomacie.

Kontakt: tel.: 734 570 434 , stepanka.maslarova@gmail.com

 

Šárka Kraftová

Šárka je jednou ze zakladatelek Asociace, ředitelkou dvou dětských skupin Family and Job v Domažlicích a předsedkyní Mateřského centra DRaK, z.s., které v současné době buduje vlastní dětskou skupinu. Vystudovala obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského a obor Sociální práce v Domažlicích.

Kontakt: 735 770 555,   sarka.kraft@seznam.cz

 

 

Martina Tesaříková

                                             Martina je organizátorkou seminářů a akcí  Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.  Věnuje se funkci ředitelky dvou dětských skupin Family and Job v Kolíně, v tomto regionu organizuje a pořádá desítky akcí pro děti předškolního i školního věku.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu Financí a účetnictví s vedlejší specializací Učitelství. Již během studia stála u zrodu dvou soukromých mateřských škol a nyní se realizuje v projektu dětských skupin. Martina je naší ambasadorkou dobré praxe v Kolíně. Pokud se chcete podívat na fungování dětské skupiny v praxi, neváhejte ji kontaktovat.

Kontakt: 775 020 396, tesarikova.m@email.cz

 

Jana Šrámková

Jana je koordinátorkou Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Věnuje se členům Asociace, provede vás procesem přihlášení, účastní se školení a kurzů a dále o nich reportuje prostřednictví blogu.

Kontakt: 723 981 733, jana.sramkova1390@gmail.com

 

 

Rádi zodpovíme vaše dotazy. Kontaktujte nás kdykoliv.

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.