O nás

Projekt Moje dětská skupina vznikl díky práci neziskové organizace Family and Job, která pomáhá svou činností k zavádění myšlenek a principů work-life balance do praxe. Při pomoci se slaďováním rodinného a pracovní života spolupracuje s rodiči, zaměstnavateli i provozovateli nejrůznějších zařízení pro péči o předškolní děti, včetně dětských skupin.

Petra Líbová

„Jsem žena, máma, partnerka, dcera, výtvarnice, grafička, ta která spojuje lidi, vizionářka, občanská aktivistka, věčný hledač rovnováhy s výraznou potřebou kreativity 😉

Baví mě Montessori pedagogika, protože vidím na dětech, že funguje. Mému srdci je blízká svoboda a zodpovědnost, kterou dětem vštěpuje. Já sama se svým třem dětem snažím zprostředkovat zkušenost, že jejich život nemá žádná omezení, že mohou hrát jakoukoli roli, pro kterou se rozhodnou. A rozhodující je jejich vlastní vůle, štěstí a spokojenost.

V současné době se specializuji na nesplnitelné úkoly v termínu „včera bylo pozdě“ 🙂 Kromě práce průvodkyně ve školce se starám také o pomůcky, které jsou dětem k dispozici a vše okolo provozu a komunikace s rodiči. Ve volných chvílích čtu zákony a komunikuji s úřady – díky tomu je naše školka zapsaná od září 2016 v rejstříku škol a chystáme otevření třídy pro batolata (2-3 roky).“

Petra vystudovala předškolní pedagogiku , absolvovala diplomový kurz Montessori pedagogiky pro děti 3-6 let a rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách. Petra je předsedkyní a zakladatelkou Montessori klubu Kladno z.s. a ředitelkou dětských skupiny Family and Job Kladno.

Petra je naší ambasadorkou dobré praxe. Pokud se chcete podívat na fungování dětské skupiny v praxi, neváhejte ji kontaktovat.

Kontakt: tel.: 777 051 781, petra.libova@volny.cz

Daniela Vašíčková

Daniela je zakladatelkou organizace Family and Job. Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci v oboru pedagogika-sociální práce a Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Kroměříži, obor sociální pedagogika.

Je spoluautorkou projektu sítě Moje dětská skupina, který má pomoci networkingu, sdílení příkladu dobré praxe, i zvyšování kvality poskytovaných služeb v dětských skupinách. Poslední zmiňované ošetřuje etický kodex.

Kontakt: tel.: 725 938 950, vasickova.daniela@gmail.com

Tereza Výborná

Tereza vystudovala obor speciální pedagogika v Praze a pracovala v předškolních zařízeních se zaměřením na montessori pedagogiku. V současnosti se věnuje především členům sítě dětských skupin, konzultuje jejich dotazy, organizuje pro ně společné akce apod. Účastní se také odborných školení, reportuje o nich a své zkušenosti sdílí prostřednictvím sítě s provozovateli dětských skupin. Tereza také vede metodicky dětské skupiny zřizované Family and Job z.s.

Kontakt: tel.: 733 186 288

Iva Mádlová

Iva Mádlová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a nyní pracuje jako vedoucí právního oddělení jedné pražské univerzity, která mimo jiné provozuje též dětskou skupinu, a je členem sítě Moje dětská skupina. Iva Mádlová se věnuje především soukromému právu jako takovému všeobecně a v rámci něho pak též problematice evropských projektů a zadávání veřejných zakázek. V rámci sítě Moje dětská skupina je připravena poskytovat právní poradenství v celém rozsahu problematiky dětských skupin a souvisejících záležitostí.

Moje dětská skupina zahájila spolupráci s expertkou na právo paní Mgr. Ivou Mádlovou. Ta se bude vyjadřovat k problematice související s provozem zařízení předškolní péče /pracovně právní vztahy, občanský zákoník, ochrana osobních údajů apod./

 Své dotazy mohou naši členové zasílat na naše e-mailové kontakty nebo přes kontaktní formulář.
Pokud byste se s paní Mádlovou chtěli domluvit na další individuální spolupráci, rádi vás propojíme.

 

Rádi zodpovíme vaše dotazy. Kontaktujte nás kdykoliv.