Naši členové

Chci se stát členem

Najděte ověřenou dětskou skupinu ve svém regionu

Ověřené zařízení můžete najít jednoduše. Klikněte na požadovaný kraj na mapce a vypíše se vám seznam všech členů Asociace.

Členy Asociace provozovatelů dětských skupin jsou kromě dětských skupin také další zařízení péče o děti a neziskové organizace, které o zřízení dětské skupiny uvažují.

Síť provozovatelů neustále aktulizujeme. Pokud chcete upravit stávající informace o Vás, rádi to uděláme. Dejte nám vědět.

Členové Asociace jsou prověření

Sledujeme kvalitu provozovatelů. Členy Asociace provozovatelů dětských skupin jsou jen ti, kteří mají:

  • zpracován  plán výchovy a péče respektující potřeby dítěte
  • souhlasné závazné stanovisko hygienické stanice
  • zpracován přehledný provozní řád
  • uzavřenou smlouvu o poskytování služby s rodiči dětí
  • pojištění odpovědnosti za újmu
  • garantovaný počet kvalifikovaného personálu
  • provozní dobu respektující potřeby rodičů
  • kvalifikovaný personál, který se pravidelně dále vzdělává