Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej členství v Asociaci provozovatelů dětských skupin na webu www.mojedetskaskupina.cz. Prodávajícím je Asociace provozovatelů dětských skupin, z. s.:

Asociace provozovatelů dětských skupin, z. s.
Biskupcova 1643/37, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 07004249
Nejsme plátci DPH

Kontakt: info@mojedetskaskupina.cz, 734 570 434

Zájemce o členství v Asociaci provozovatelů dětských skupin vyplní prostřednictvím webu přihlášku a dále uhradí členství ve výši 1200 Kč/rok prostřednictvím platformy simpleshop.cz. Zájemcem o členství může být fyzická či právnická osoba, která provozuje dětskou skupinu případně má o její provozování zájem. Tyto obchodní podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva Asociace a zájemce o členství, případně člena Asociace.

Cena za členství v Asociaci je zveřejněna na webu a je součástí přihlašovacího formuláře. Každá učiněná přihláška je ze strany zájemce o členství závazná, nicméně vstup do Asociace podléhá schválení člena předsedou Asociace. Po odeslání přihlášky a úhradě členství projde zájemce o členství schvalovacím procesem a v případě schválení členství mu bude zasláno Rozhodnutí o přijetí člena. V případě zamítnutí členství bude o této skutečnosti zájemce o členství vyrozuměn a částka uhrazená za členství mu bude obratem vrácena.

Zasláním přihlášky zájemce o členství stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že veškeré jím uvedené osobní údaje jsou správné a pravdivé a že souhlasí s jejich využitím pro potřeby Asociace. Pro jakékoliv dodatečné změny údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@mojedetskaskupina.cz. Asociace si vyhrazuje právo kupní cenu upravit, konkrétní cena členství zůstává v platnosti po dobu, kdy je uvedena na webu mojedetskaskupina.cz.

Asociace si vyhrazuje právo vyloučit člena, pokud člen poruší závažným způsobem tyto obchodní podmínky (neuhrazení kupní ceny, uvedení nepravdivých informací) nebo kodex Asociace.

Platební a dodací podmínky

Při realizaci přihlášky do Asociace si může zájemce o členství v Asociaci vybrat platební metodu. Aktuálně nabízíme dvě varianty – bankovní převod a online platby (ve variantě platba kartou nebo okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictvi).

Bankovní převod

Jedná se o pomalejší způsob úhrady přihlášky. Po dokončení přihlašovacího formuláře vám budou zobrazeny pokyny k platbě (číslo účtu, IBAN, variabilní symbol, datum splatnosti a částka, využít můžete také zobrazený QR kód). Tyto platební údaje vám spolu s detailem objednávky budou rovněž zaslány na uvedený email.

Po přijetí platby na náš účet postoupí vaše přihláška do schvalovacího procesu (viz výše).

Online platby

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat ve schvalovacím procesu přihlášky.

Kontakty pro online platby

ComGate Payments, a.s.
Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, Praha 7 – Holešovice
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Reklamační podmínky a prodloužení/ukončení členství, vrácení peněz

Vyplněním přihlášky a úhradou členství se po schválení předsedou stává zájemce o členství členem Asociace na dobu 12 měsíců. Z Asociace je možné kdykoli vystoupit zasláním oznámení o vystoupení na kontakt Asociace (viz výše).

Prodloužení členství nebo jeho neprodloužení po uplynutí zakoupeného rozsahu probíhá odlišně v případě platby prostřednictvím platební brány ComGate a prostřednictvím ostatních forem úhrady:

  1. Při platbě prvního období členství prostřednictvím platební karty ComGate dojde při vypršení členství k automatickému stržení úhrady na další období. Nemáte-li o prodloužení členství zájem, je potřeba nás informovat na info@mojedetskaskupina.cz nejpozději 5 dní po stržení platby, ideálně však před vypršením členství. Členství bude ukončeno a případně již proběhlá platba bude následně refundována na váš účet.
  2. Při ostatních formách úhrady prvního období bude při vypršení členství vystavena nová objednávka, kterou obdržíte na svou emailovou adresu spolu s pokyny k úhradě. Po uhrazení bude členství automaticky prodlouženo, pokud úhrada nebude provedena, bude členství ukončeno.

Člen může z Asociace kdykoli vystoupit nebo své členství neprodloužit. V případě vystoupení z Asociace v průběhu 12měsíčního období, na které byl uhrazen členský příspěvek, se členký příspěvek nevrací.