Odpověď na dopis členů Asociace – prosba o obnovení výjimky z výpočtu obsazenosti v projektech ESF

Snažíme se řešit aktuální situaci – vysokou nemocnost dětí v dětských skupinách – která má negativní vliv na rozpočty DS.

Dne 22.10.2021 jsme na Mgr. Janu Jirků, ředitelku odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti na MPSV, poslali dopis s prosbou o obnovení výjimky z výpočtu obsazenosti dětských skupin financovaných v rámci projektu ESF – znění dopisu najdete zde.

V pondělí 25.10.2021 jsme dostali odpověď:

Dobrý den,

reaguji na Vaší prosbu o obnovení výjimky pro dětské skupiny. Dotazy na toto téma už dostáváme a zvažujeme, jak bychom mohli pomoci.

Není problém s tím, že bychom nechtěli výjimku vydat, ale musíme ji vydat tak, abychom zároveň neohrozili uznatelnost všech výdajů na dětské skupiny. To konkrétně znamená, že výjimku musíme vydat pouze na základě objektivních, nezpochybnitelných důvodů. A zde jsme nyní v trochu jiné situaci. Předchozí výjimky byly navázány na vyhlášení mimořádného stavu a přijetí mimořádných opatření Vládou ČR, to byl dobrý a nezpochybnitelný důvod pro naši výjimku. Nic takového nyní nemáme. Hledali jsme nějaké oficiální statistiky ohledně nemocnosti dětí – pokud bychom dokázali prokázat, že je nyní opravdu vyšší, než třeba v předchozích letech, šlo by to také využít, ale zatím jsme nic takového nenašli a nemáme tedy použitelné argumenty pro vydání výjimky.

Naše vyjádření k této problematice je nyní už i na ESF foru. Ale možná by Vás napadlo, jaká data by pro bezpečné vydání výjimky šlo získat a použít. Nebráníme se tomu zvážit společně další kroky, ale prozatím musím přiznat, že my jsme tam cestu neobjevili.

S pozdravem,

Mgr. Jana Jirků, ředitelka
odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5