Zveřejněn formulář vyúčtování příspěvku na provoz. Termín pro podání: 31.3.2024

Na webu MPSV zde byl zveřejněn aktualizovaný formulář s přehledem čerpání příspěvku na provoz dětských skupin za rok 2023.

Formulář je zveřejněn ve dvou verzích – pro neplátce a pro plátce DPH – a je potřeba jej vyplnit za každou dětskou skupinu zvlášť.

Formulář obsahuje 3 listy:

  • list 1 – Úvod – základní přehled o dětské skupině a čerpaných financích, místo pro podpis provozovatele
  • list 2 – Přehled čerpání – provozovatel uvádí výdaje/náklady hrazené ze státního příspěvku, tedy maximálně do výše státního příspěvku – novinkou je možnost vybrat si, zda provozovatel vykazuje náklady roku 2023, nebo výdaje roku 2023 (u podvojného účetnictví doporučujeme vždy uvádět náklady)
  • list 3 – Celkový rozpočet
    • II. Přehled přijatých a čerpaných prostředků příspěvku na provoz dětské skupiny – přehled dle jednotlivých let – na tomto listu se do sloupce C a D uvádí příjmy a vratky příspěvků za daný kalendářní rok (tedy skutečně to, co daný rok přišlo na účet nebo z něj odešlo) a do sloupce E pak skutečně čerpaný státní příspěvek (tedy částka shodná s přehledem čerpání na listu 1)
    • III. Celkový rozpočet dětské skupiny v roce 2023 – do této tabulky provozovatel uvádí další příjmy dětské skupiny (ty však nevyúčtovává)

Připomínáme, že na listu 2 se uvádí souhrnné částky v jednotlivých kategoriích pouze do výše čerpaného státního příspěvku – většinou se jedná o náklady na mzdy, nájmy a energie, není potřeba vypisovat vše do poslední pastelky, pokud je částka státního příspěvku již vyčerpána. Tabulku vám může vyplnit váš/vaše účetní.

K vyúčtování se nedokládají faktury ani jiné doklady.

Pokyny k vyplnění jsou uvedeny přímo ve formuláři. Připomínáme, že termín pro jeho předložení je 31. 3. 2024.

Vyplněné formuláře odevzdávejte jak ve verzi s podpisem (PDF, sken), tak v excel formátu. Zasílejte formou datové zprávy do datové schránky MPSV (sc9aavg) a do předmětu uveďte např. „Přehled čerpání příspěvku DS 2023 – název organizace“. Za každou provozovanou DS tak odešlete dva dokumenty (PDF a excel).