TZ: Dětské skupiny a nová hygienická vyhláška: Půjde to i bez vlastní zahrady a je to v pořádku.

Mateřské školky bez plotů a společné záchody, to je téma, které ovládlo veřejnou debatu v uplynulých dnech. Novela hygienické vyhlášky přitom přináší také spoustu vylepšení, která ocení nejen mateřské školy, ale také dětské skupiny.

Stávající hygienické podmínky dětských skupin

Požadavky na provoz dětské skupiny se liší podle velikosti. Ty menší – s kapacitou do 12 dětí – se řídí vlastní vyhláškou (350/2021 Sb.), která má o něco mírnější požadavky. Výhodou je například to, že tyto menší dětské skupiny nemusejí mít vlastní oplocenou zahradu nebo úklidovou komoru s výlevkou na každém patře, což jinak může znamenat zásadní překážku pro to, aby vůbec dětská skupina mohla vzniknout.

Dětské skupiny s kapacitou nad 12 dětí pak automaticky spadají pod vyhlášku 410/2005 Sb. stejně jako mateřské školy. Zřídit takové zařízení pak může znamenat opravdu časově a finančně náročný projekt.

Mnoho provozovatelů tak v současné době volí trochu šalamounskou podobu provozu, a to zřízení dvou dětských skupin s kapacitou 12 dětí namísto jedné s kapacitou 24 dětí. „Provoz dvou menších skupinek pro nás znamená větší náklady na personál a vyšší administrativní náročnost, ale vzhledem k tomu, že nemáme vlastní zahradu, hygienička nám jednu větší DS nepovolila,“  vysvětluje nejmenovaná provozovatelka. „Ven samozřejmě chodíme skoro každý den, využíváme veřejné hřiště ve vedlejší ulici,“ dodává.

Jaký je navrhovaný stav?

Navrhovaná novela vyhlášky v mnohém odstupuje od konkrétního vymezení (počtu zařízení či metrů čtverečních) a soustředí se na cíl, kterého má být dosaženo, tedy například kvalitu vzduchu.

Příklady plánovaných změn:

Aktuální stav Navrhovaný stav
4m2 podlahové plochy na 1 dítě Řeší se kvalita vzduchu, nikoli m2
4m2 oplocené vlastní venkovní plochy na 1 dítě Venkovní prostor nemusí být přilehlý ani oplocený
1 WC a 1 umyvadlo na 5 dětí Počet bude určen provozovatelem
Úklidová komora s výlevkou na každém patře Nebude již vyžadováno
Malování 1x za 3 roky, 2x ročně generální úklid s mytím oken, 1x za 3 týdny výměna lůžkovin Četnost malování prostor, generálního úklidu je na zvážení provozovatele
Kryty radiátorů, svítidel, oken, protiskluzové podlahy Není vyžadováno

 

Provozovatel si bude nově moci sám zvolit dle charakteru využití prostor různé parametry. Cílem je flexibilita provozovatele, přičemž hranice stanoví právě nová vyhláška. Zda půjde opravdu o zjednodušení i v praktické rovině, poznáme až s finální podobou nového předpisu.

Ke zpřísnění podmínek dojde v oblasti osvětlení prostor – zde se připravuje nová technická norma. Stejně tak zůstanou ve vyhlášce i požadavky na mikroklimatické podmínky, ke kterým přibude sledování kvality vzduchu v prostorách.

Oplocená zahrada nebo hřiště v docházkové vzdálenosti

Po schválení novelizace vyhlášky samozřejmě nedojde k plošnému bourání plotů, jak by se mohlo zdát z některých facebookových diskusí. Většina provozovatelů mateřských škol, ale i dětských skupin bude o prostory se zahradou usilovat už proto, že pro děti (a jejich rodiče) je zahrada přidanou hodnotou a pro chůvy či učitelky velkým zjednodušením.

Některé dětské skupiny ale zkrátka tuto možnost nemají a byla by škoda, kdyby jim tato podmínka bránila v provozu.

Například dětské skupiny spolku MyNanny se nacházejí na Praze 1, pár kroků od Národní třídy. „Rodičům záleží na tom, abychom s dětmi chodili ven, takže jsme si museli poradit. Máme malý vnitroblok schválený hygienou a využíváme také blízké travnaté plochy v ulici V Jirchářích. Když je ale málo dětí a je to jen trochu možné, vydáváme se až na hřiště na Žofíně,“ říká Denisa Winzigová, předsedkyně spolku. „Vlastní velká zahrada by byla samozřejmě fajn, ale v centru Prahy je to utopie,“ dodává.

Vyhláška se bude vztahovat primárně na nové projekty a nové stavby. Stavby vzniklé před účinností nové vyhlášky by se měly řídit podle pravidel původních pravidel, pravděpodobně bude uzákoněno přechodné období pro přizpůsobení se změnám.

Příklad prostor DS s kapacitou 12 dětí:

Zpracovala:
Daniela Celerýnová
předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin
daniela.celerynova@gmail.com
725 938 950