Dětské skupiny Kvítek usnadňují zaměstnancům Jihočeské univerzity práci na výzkumu

Již od září 2016 vznikly blízko areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dvě dětské skupiny s celkovou kapacitou 30 dětí a s názvem Kvítek I a Kvítek II. Na to, kde se nápad vzal a jak funguje aktuálně jejich provoz, jsme se zeptaly ředitelky dětských skupin paní Magdy Zavadilové. Inspirovat se nyní můžete i vy.

Vznik dětských skupin při Jihočeské univerzitě

Jihočeská univerzita vnímala potřebu svých zaměstnanců o zřízení předškolního zařízení už několik let. Zájem o umístění dětí do předškolního zařízení měli nejen zaměstnanci, ale také studenti, a to především v období přeplněnosti veřejných mateřských škol, kdy se kapacitně nevešly ani tříleté děti. Pro univerzitu to byl velký problém, zaměstnanci se nemohli vracet flexibilně zpět na své pracovní pozice, ani se zapojovat do výzkumů a projektů. Prvním krokem ke sladění rodinného a pracovního života bylo umožnění flexibilních forem úvazku, ale to se ukázalo jako nedostačující. Reálně začala JU podnikat kroky v době roce 2014, kdy sehnala prostory vhodné k vybudování školky. Po odkoupení nemovitosti došlo k její totální demolici a začalo se s kompletní výstavbou novostavby.

Současně proběhlo dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, aby se následně co nejlépe připravil provoz zařízení tak, aby vyhovoval potřebám JU a také samotným rodinám. Mapovala se mimo jiné potřeba časového rozpětí provozu a další očekávání od zařízení.

Samotná výstavba byla úkolem investičního útvaru, ale bylo potřeba dořešit otázky dalšího financování provozu. V té době se objevila dotace na vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního roku z fondu ESF a Operačního programu Zaměstnanost, jíž univerzita využila.

Kolaudace budovy proběhla v červenci 2016, následovalo zapsání do registru poskytovatelů a příprava samotného provozu. Jihočeská univerzita zafinancovala stavbu v celkové částce přibližně 12 milionů Kč bez DPH. Dotační program nabízel i finanční částku na vybudování. JU podala dvě žádosti na vybudování a provoz zařízení pro první DS s kapacitou 20 dětí a druhou DS s kapacitou 10 dětí.  Celková částka poskytnutá na vybudování zařízení pokryla asi 10 % nákladů na stavbu. Bylo tedy zřejmé, že JU má v plánu udržet toto zařízení i po skončení dotačních programů z EU.

Celá stavba byla realizována s ohledem na to, aby dětská skupina mohla být po ukončení dotací transformována na mateřskou školu. Dětské skupiny tudíž splňují podmínky veřejných mateřských škol ze všech posuzovaných hledisek.

Aktuální situace a výhledy do budoucna

Provoz zařízení byl zahájen v září 2016. Po dvouletém provozu se ukázalo, že dětské skupiny mohou být velmi kvalitní službou umožňující flexibilní návrat členů rodiny na trh práce a přitom zajistit kvalitní péči o jejich děti.

A kde jsou rezervy a nedostatky současného provozu? Podle Magdy nejsou dětské skupiny nejsou vyjít vstříc všem rodičům, kteří jsou pracovně vytížení až do podvečerních hodin. Omezení péče pro děti mladší dvou let na více jak 46 hodin měsíčně ze strany státu rovněž působí rodičům problémy. „Především pro vědecké pracovníky, kteří pokud pracují na výzkumu, je tato časová dotace nedostačující. Po ukončení výzkumu nebo části projektů pro ně není problém opět se plně věnovat péči o své dítě a velmi rádi to dělají. Nárazově by ale uvítali větší časovou dotaci pro možnost umístnění jejich dětí tak, aby se v klidu mohli věnovat své práci.“

V současné době mají dětské skupiny zajištěné financování do roku 2022. Dle navrhované novely zákona bude stát omezovat financování DS pouze pro děti do čtvrtých narozenin. To by dětské skupiny Kvítek donutilo k uvažované transformaci na rejstříkovou mateřskou školu. „Jedině tak bychom mohli zaměstnancům nabízet komplexní péči o děti do zahájení školní docházky,“ říká Magda.

Péče o děti od jednoho roku – jedná se o krok správným směrem?

A jak Magda hodnotí poskytování péče v dětských skupinách pro děti od jednoho roku? „Díky dětským skupinám jsem zjistila, že i mladším dětem může být poskytována kvalitní péče a rozvíjet je tak, že ve dvou letech jsou mnohem samostatnější např. v sebeobsluze než mnohé 3 leté děti, které nastupují do mateřských škol. Velmi důležitý faktor hraje nastavení podmínek zařízení a péče o tyto děti. Senzitivní období dětí pro praktické činnosti je především v období kolem druhého roku života dítěte. Starší děto projevují obrovský zájem o získávání vědomostí o okolním světě a překvapivě chtějí vědět podstatu fungování věcí, přírody, života, světa kolem nás. Stejně tak se mění můj pohled na výuku cizího jazyka, možná spíš bych formulovala seznámení se s cizím jazykem. Děti jsou opravdu velmi vnímavé a dokáží zvládnout ve čtyřech letech i tři, čtyři různé jazyky. Flexibilně „přepínají“ do jazyka, do kterého zrovna potřebují.

Pokud by mi o dětských skupinách pro děti od jednoho roku někdo řekl před třemi lety, věřte mi, že by mě to nadzvedlo ze židle a pokud se to stalo i Vám, tak to plně chápu. Je důležité, aby se zlepšily také podmínky ve veřejných mateřských školách. Pak by zmizel  problém častého vyhoření učitelek, děti by byly spokojené, mohli bychom tvrdit, že aplikujeme individuální přístup a vzdělávání, že respektujeme a naplňujeme individuální potřeby každého dítěte.“

Jak jedním dechem dodává Magda, i na dětských  skupinách je pořád co zlepšovat. „Jen chci upozornit na to, že za určitých podmínek je možné zlepšit věci, které ve veřejných školách vedou k frustraci a vyčerpání všech zúčastněných.“