Dětské skupiny nejsou „nouzovka“ a flexibilita je pro rodiče důležitější než služební auto. Proběhla 3. konference Asociace provozovatelů dětských skupin.

Ve čtvrtek 5. října se v poslanecké sněmovně konala již 3. Konference Asociace provozovatelů dětských skupin s názvem „Dětské skupiny jako příležitost pro všechny“. Konferenci zaštítila 1. místopředsedkyně poslanecké sněmovny Věra Kovářová (STAN), která ji také zahájila svým úvodním slovem.

 

Celá akce se tematicky nesla v duchu příležitostí pro všechny, přičemž byla rozdělena do tří bloků. První se týkal příležitosti pro všechny děti, tedy i ty se specifickými potřebami, druhý panel diskutoval téma worklife balance a třetí se věnoval významu dětských skupin pro komunitní život v obci.

Věra Kovářová (STAN) zmínila vývoj dětských skupin od schválení zákona v roce 2016 přes jeho novelizaci až dodnes. Dětské skupiny byly podle ní zavedeny jako „nouzové řešení“ – alternativa k přeplněným mateřským školám. Dnes však nejsou pouze nouzovým řešením, ale plnohodnotnou službou, kterou bude chtít využívat čím dál tím více rodičů.

Na Věru Kovářovou navázala  a za Ministerstvo práce a sociálních věcí na konferenci promluvila Jana Skalková; poukázala na nový průzkum, na kterém se MPSV podílelo, a který dokládá, že jen 45 % žen na mateřské nebo rodičovské dovolené, které projevily zájem pracovat, skutečně pracuje. Důvodem je jednak nedostatečná flexibilita ze strany zaměstnavatelů, ale také právě nedostatek míst ve školkách a dětských skupinách a jejich finanční nedostupnost.

Předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin Daniela Celerýnová pak hovořila o tom, že podpora ze strany zákonodárců je pro fungování dětských skupin naprosto klíčová. „Dětské skupiny pomáhají na jedné straně rodičům slaďovat osobní a pracovní život a na straně druhé zaměstnavatelům, kteří díky nim nepřichází o zaměstnance,“ řekla. „Díky tomu, že se jedná o malé kolektivy, je role dětských skupin zásadní také pro děti s nějakým znevýhodněním.“

Dětské skupiny jako příležitost pro všechny děti

V prvním panelu debatovala Monika Náplavová, předsedkyně spolku Máte na víc, která v Břeclavi založila dětskou skupinu Školička Břeclav zaměřenou na děti se specifickými potřebami, Lucie Plešková jako zástupce UNICEFu, který s MPSV spolupracuje na podpoře ukrajinských dětí například tvorbou příruček pro pečující osoby, a Oksana Breslavska, jejíž nezisková organizace Dětem Ukrajiny pomáhá o péči dětí uprchlíků před válkou a má i dětskou skupinu.

Panelisti se shodli, že dětské skupiny představují příležitost jak pro děti například s poruchou autistického spektra nebo s vývojovou dysfázií, tak pro děti – uprchlíky. Potřebují ale jednak finance na větší počet kvalifikovaného personálu, jednak odbornou podporu.

Dětské skupiny – příležitost pro worklife balance

O tématu slaďování pracovního a rodinného života debatovaly Jana Vychroňová jako zástupce společnosti Vodafone, který v tomto směru udává trendy a například veškeré pracovní pozice nabízí i na částečný úvazek, dále Aneta Martinek, spoluzakladatelka společnosti #holkyzmarketingu, a Gabriela Andělová z Ústavu pro péči matku a dítě Podolí, který pro své zaměstnance provozuje podnikovou dětskou skupinu Šemík. Panelisti se shodli, že nejdůležitějším „benefitem“ ze strany zaměstnavatele je flexibilita, nicméně bez dostatečného počtu finančně dostupných míst v předškolních zařízeních a také bez zapojení druhého rodiče, je-li to jen trochu možné, to nepůjde.

Dětské skupiny jako příležitost pro komunitu

V třetím panelu byl důraz byl kladen na mezigenerační aktivity a význam dětské skupiny pro život v obci. Hovořili Kateřina Karbanová, ředitelka dobrovolnického centra Letokruh, který se zabývá seniorským dobrovolnicrtvím, dále Linda Obrtelová z Ústavu sociálních služeb Praha 4 a starosta České Kamenice Jan Papajanovský, který ve městě právě zakládá dvě dětské skupiny. Zájem o propojování generací je obrovský, jak se diskutující shodli. Starosta Papajanovský dále uvedl, že se domnívá, že obce by měly jít v zakládání dětských skupin příkladem a využít příležitosti, kterou představuje dotační výzva v rámci Národního plánu obnovy.

Děkujeme všem členům organizačního týmu, paní místopředsedkyni Kovářové a účastníkům – zástupkyním ministerstva, panelistům i divákům.

Zpracovala: Štěpánka Mašlárová, místopředsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin

Média:

Odkaz na videozáznam z konference: klikněte ZDE.