Financování dětských skupin v roce 2023 – jaké jsou možnosti a co se chystá?

Máte v plánu založit dětskou skupinu? Pak vás samozřejmě zajímá, jestli, jak a případně kdy je možné získat peníze na její vybudování a provoz. Možná také již nějaké zařízení (např. na základě živnosti) provozujete a rádi byste věděli, co by vám (finančně) přinesla jeho tranformace na dětskou skupinu.

Obecně je možné říci, že zatímco provoz dětské skupiny je nejlepší financovat ze státního příspěvku dle zákona 247/2014 Sb., pokud chcete získat peníze také na její „rozjezd“, musíte se porozhlédnout v oblasti evropských dotací. Aktuální příležitosti je možné sledovat na webu MPSV zde.

V případě dotazů k financování nás neváhejte kontaktovat na emailu info@mojedetskaskupina.cz.

Vybudování nové dětské skupiny

Finance na vybudování nové dětské skupiny lze aktuálně získat v rámci

  1. investičních výzev Národního plánu obnovy, nebo v rámci
  2. plánované neinvestiční výzvy č. 49 v rámci OP Zaměstnanost+.

Každá z výzev má své výhody a nevýhody. Zatímco v NPO lze získat řádově více peněz (max. až 20 milionů Kč na nákup a rekonstrukci stavby nebo na novostavbu a podobně), ale za mnohem přísnějších podmínek, v OP Zaměstnanost+ se počítá s částkami v řádech stovek tisíc, ovšem podmínky pro jejich získání i administraci projektu jsou mnohem jednodušší.

Investiční výzva v rámci NPO byla uzavřena 30. listopadu 2022, ale dle dostupných informací MPSV plánuje novou podobnou výzvu na přelom roku 2022/2023. Tento způsob financování ovšem klade velké nároky na předfinancování projektu a také jeho spolufinancování, vyžaduje historii žadatele apod. Obecně se dá říci, že NPO není příliš vhodné pro menší neziskové subjekty. (Více informací o proběhlé výzvě NPO zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_002-budovani-kapacit-detskych-skupin).

V novém operačním programu OPZ+ bude 27. února 2023 vyhlášena výzva č. 49 na podporu budování nových dětských skupin, a to formou tzv. „jednotkových nákladů“. Přesné podmínky výzvy nejsou dosud známy, nicméně po vyhlášení budou informace zveřejněny tady: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus. Podrobnější informace a nabídku zpracování žádosti najdete např. zde.

Státní příspěvek na provoz dětských skupin

Dětské skupiny, které jsou zapsány v evidenci dětských skupin (tedy splnily požadavky na prostory a další zákonné požadavky a získaly oprávnění k provozu dětské skupiny), mají ze zákona nárok na státní příspěvek. O ten je možné žádat dle zákona vždy v lednu daného roku, aktuálně je tato možnost prodloužena do konce března 2023.

Pokud tedy náklady na samotné zbudování dětské skupiny nejsou příliš velké a zvládnete je zainvestovat „ze svého“, je možné se vydat touto cestou. Státní příspěvek na provoz se liší dle věku dítěte – větší je na děti do 31. srpna po třetích narozeninách (tedy ty, které ještě nemají zákonný nárok na místo v mateřské škole), na starší děti do zahájení povinné školní docházky je menší. Částky jsou uvedeny na webu MPSV.

Zpracovala: Ing. Štěpánka Mašlárová