TZ: Mají mít obce povinnost zřizovat dětské skupiny?

Velký rozruch vyvolal v těchto dnech návrh na uzákonění nároku tříletých dětí na místo ve spádové školce či dětské skupině, který je součástí připravované novely zákona o dětské skupině. Mluví se také o povinnosti obcí zřizovat dětské skupiny a přesouvání problémů na bedra starostům. Tak tomu ale vůbec není.

Jaká je aktuální situace?

Obec je již nyní povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí. Za tímto účelem obec dle zákona:

  1. a) zřídí mateřskou školu, nebo
  2. b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

Co navrhuje novela?

K těmto dvěma možnostem by mělo přibýt ještě:

  1. c) zajistí předškolní výchovu v dětské skupině.

Kromě toho novela mluví o nároku každého tříletého dítěte na přijetí do spádové MŠ, ovšem pouze v případě dostatečné kapacity. Žádná nová povinnost se tedy nechystá, právě naopak – novela přináší obcím nové možnosti, jak péči o 3leté děti zajistit. Návrh nestanoví, jak by obec péči v dětské skupině mohla/měla zabezpečit, zřízení vlastní dětské skupiny je pouze jednou z možností.

Z praxe členů Asociace provozovatelů dětských skupiny vyplývají tyto možnosti:

  1.  zřízení dětské skupiny přímo obcí,
  2.  uzavření smlouvy o spolupráci s fungujícím provozovatelem v obci, tedy např. neziskovou organizací,
  3.  příspěvek na školkovné rodiči, jehož dítě se nedostalo do MŠ zřizované obcí,
  4.  oslovení místní organizace (například spolku) s nabídkou prostor a podpory.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň slibuje, že na zřizování nových dětských skupin vyhradí finance v rámci evropských fondů, na provoz DS je následně možné čerpat státní příspěvek. Zdá se tedy, že jde o krok správným směrem.

V čem ale vnímáme úskalí tohoto návrhu? V tzv. klientelismu, tedy situaci, že v obci bude fungovat vícero dětských skupin a obec upřednostní spolupráci jen s některou z nich. Proto jako dobrý a spravedlivý model doporučujeme obcím, aby podporovaly přímo rodiče, a to formou příspěvku na školkovné danému rodiči dítěte. Rodič si může vybrat, do které dětské skupiny dítě umístí, a podpora bude transparentní.

Všechny uvedené formy spolupráce již v praxi fungují. Dětskou skupinu Zlatíčka provozuje přímo obec Zlatá Olešnice u Trutnova již od ledna 2019. Dětská skupina má kapacitu 12 dětí. Sídlí v budově bývalé školy, později dispozičně přeměněné na byty. V podstatě vybydlený objekt se obec rozhodla rekonstruovat i za podpory dotací EU. „Budování skupiny neprobíhalo úplně jednoduše, ale teď nám Zlatíčka dělají samou radost. Naši DS přivítali místní i rodiče z okolních obcí. Nejmladším zlatíčkům je rok, rok a půl. Jsme obklopeni přírodou, rodiče jsou nadšeni z našeho konceptu a přístupu k péči o nejmenší,“ říká paní starostka Eva Kmiećová.

Spolupráci s obcí si chválí předsedkyně spolku Rudňáček z Rudné u Prahy. Z evropských dotací Rudná v roce 2010 zrekonstruovala „spolkový dům“, kde zpočátku fungovalo mateřské centrum a základní umělecká škola. V části prostor je nyní dětská skupina, kterou provozuje právě spolek Rudňáček. Vzhledem k tomu, že obec se stále rozrůstá, je zde míst ve školkách a dětských skupinách stále nedostatek. „Obec nyní připravuje žádost o dotaci na rekonstrukci dalších prostor a oslovili nás kvůli možnému rozšíření spolupráce. Uvidíme, zda se jim finance podaří získat,“ doplňuje předsedkyně Rudňáčku Jaroslava Průchová.

Aktuálně mohou obce čerpat dotaci z Národního plánu obnovy ve výši až 25 milionů Kč (100% dotace). Je to skvělá příležitost, jak opravit obecní budovu a zároveň pomoci mladým rodinám. Povinná udržitelnost provozu skupiny pro obce je 5 let, přičemž provoz mohou zajistit také prostřednictvím jiného subjektu (například příspěvkové organizace nebo spolku). Po uplynutí doby udržitelnosti mohou obce v prostorách provozovat i jiné aktivity pro občany.

Asociace provozovatelů dětských skupin je připravena pomoci každé obci se založením dětské skupiny, popř. propojit ji s dětskou skupinou v okolí. Kontaktovat nás můžete na info@mojedetskaskupina.cz nebo na tel. 725 938 950.

Zpracovala:

Daniela Celerýnová, předsedkyně

Asociace provozovatelů dětských skupin, z. s.

daniela.celerynova@gmail.com

725 938 950