MPSV zveřejnilo seznam podpořených projektů ve výzvě 2017

Zájem o dětské skupiny stále roste. MPSV před pár dny zaevidovalo dětskou skupinu s pořadovým číslem 550. Další dětské skupiny vzniknou z financí, které MPSV rozdělí v rámci výzev č. 73 (dětské skupiny mimo Prahu) a 74 (dětské skupiny v Praze). Výsledky těchto listopadových výzev byly zveřejněny na webu MPSV 22. února 2018.

V Praze provozovatelé dětských skupin podali 150 projektů v celkové hodnotě překračující 372 milionů Kč. Devět z nich nesplnilo podmínky formálního hodnocení, ostatní projekty byly (po navýšení alokace výzvy dne 14. 2.) schváleny. Mezi projekty, které získají podporu na další dva roky, je například dětská skupina Ministerstva obrany, Ministerstva financí, Dětská skupina IKEM nebo dětské skupiny MPSV a ČSSZ a další firemní dětské skupiny.

Mimo Prahu provozovatelé podali celkem 578 projektů, z nichž 40 nesplnilo formální hodnocení. Přestože výzva byla navýšena na 1 129 844 630 Kč, nedostalo se na všechny zájemce. Finance získají všichni žadatelé, kteří žádali v tzv. „oblasti A“ – jedná se o pokračující dětské skupiny, dětské skupiny, které navazují svou činností na jiná zařízení péče o děti, a o nové dětské skupiny stávajících provozovatelů.

V rámci tzv. „oblasti B“, ve které provozovatelé žádali na vybudování nových dětských skupin, bohužel  nemohli být podpořeni všichni žadatelé – v tzv. „zásobníku“ zůstalo celkem 129 projektů. Tyto projekty mohou být podpořeny například pokud se některý ze schválených žadatelů rozhodne projekt nerealizovat, nebo pokud by se MPSV rozhodlo ještě zvýšit objem financí určených na podporu dětských skupin.  Dle vyjádření MPSV na fóru ESF však o navýšení oblasti B výzvy 73 řídicí orgán nyní neuvažuje.

Seznam podpořených projektů v Praze (stav k 22. 2. 2018)
Seznam podpořených projektů mimo Prahu (stav k 22. 2. 2018)

 

Těšíme se na nové členy a gratulujeme všem schváleným!