Nabídka workshopů pro pracovníky v dětských skupinách

Máme radost, že jsme vytvořili spolupráci s Dětskou skupinou Kvítek, jejíž zřizovatelem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Paní ředitelka Bc. Magdalena Dušáková, si vás dovoluje informovat o aktuálním projektu Jihočeské univerzity, financovaného v rámci OP VVV (Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání) do kterého se můžete zapojit i vy!

Projekt s názvem „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ zaštiťuje Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích. Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu předškolního vzdělávání a tím usnadnit přechod dětí do prvních tříd základních škol. Jednou z klíčových aktivit projektu je nabídka workshopů pro pedagogy mateřských a základních škol, dětských skupin i dalších účastníků ve vzdělávání.

Workshopy budou realizovány 3 x do konce roku (2 dny po sobě) – v celkovém rozsahu 48 hodin, jsou zcela zdarma, taktéž je zajištěno občerstvení, počítá se s proplácením jízdného a zajištěním ubytování.

Témata workshopů:

1/ Individualizace vzdělávání

2/ Formativní hodnocení

3/ Matematická pregramotnost

4/ Environmentální a polytechnická výchova

Pro ty, kdo mají zájem se některého z workshopů zúčastnit, stačí vyplnit elektronickou přihlášku. Vzhledem k tomu, že jde následně o přenos informací do vlastních mateřských škol a dětských skupin prostřednictvím interního mentoringu, je vhodné zapojit mateřskou školu či dětskou skupinu do více aktivit jen s jiným obsazením. Workshopy se budou konat v nádherném prostředí MEVPIS.

 

Více informací Vám poskytne finanční a projektová manažerka projektu Dagmar Vořechovská, e-mail: vorechovska@pf.jcu.cz, tel.: 776 406 235