Naplní stát potřeby a očekávání provozovatelů při valorizaci státního příspěvku na provoz dětských skupin?

Dětské skupiny mohou vybrat o něco více peněz na „školkovném“

Již před Vánoci vláda schválila pravidelné navýšení maximální výše školkovného pro rok 2024 (návrh nařízení č. 1091/23 o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině). Konečná maximální výše příspěvku od rodičů představuje 5059,84 Kč za měsíc (stravné se věšinou platí zvlášť). Na informaci ohledně druhé zásadní příjmové složky, tedy na určení výše státního příspěvku pro rok 2024 provozovatelé ovšem zatím čekají.

Zatímco navýšení maximálního školkovného na aktuální kalendářní rok je dáno zákonem a odpovídá skutečnému růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnost, ke kterému dle ČSÚ došlo v období 12 měsíců do září minulého kalendářního roku, státní příspěvek, tedy tzv. „normativy“ na dítě se odvíjí od normativů pro soukromé MŠ, které každoročně určuje MŠMT. Zde přitom jasné navázání na inflaci chybí.

Výše uvedeným nařízením došlo k nominálnímu navýšení maximálního školkovného o 339,84 Kč měsíčně na jedno dítě, které odpovídá procentuálnímu navýšení o 7,2 %. Průměrná dětská skupina o kapacitě 12 míst tak od rodičů může dostat o 4078,08 Kč měsíčně více než v roce 2023.

Většina provozovatelů ovšem změnu ceníků plánuje až na září 2024, nepřijde jim fér měnit pravidla v půlce školního roku, někteří ale k navýšení školkovného přistoupí. „Dle smlouvy s rodiči můžeme měnit školné i během roku, pravděpodobně toho využijeme. Když zvednu rodičům školkovné o 300 Kč, chůvy si polepší o 800 Kč v čisté mzdě,“ uvádí Magdalena Panáčková, provozovatelka dětských skupin Panáčci z Jihomoravského kraje.

Náklady na provoz DS ale výrazně rostou

Většina dětských skupin je provozována v pronajatých prostorách a má ve smlouvách o pronájmu tzv. inflační doložku, která přináší pravidelné navyšování nájmu o míru inflace. Dále provozovatelé čeká nové navýšení cen energií (v současnosti s jistotou navýšení elektřiny a vodného a stočného). Úprava minimální a zaručené mzdy se také odrazí ve zvýšení mezd personálu dětské skupiny (například plat hospodářky se navýší o 1 600 Kč při plném úvazku).

Vezmeme-li jako příklad dětskou skupinu s obvyklou kapacitou 12 dětí (což je přibližně 75 % všech stávajících dětských skupin), ve velkých městech je průměrná finanční situace dětských skupin následující:

NÁKLADY
MZDY: 140.030,-
✏️2,5 chůvy: náklad 100.500,-
✏️0,5 admin/ředitelka: 22.780,-
✏️0,5 úklid/hospodářka: 16.750,-
——————————————————-
BUDOVA: 43.500,-
✏️nájem: 30.000,-
✏️energie a služby: 8.000,-
✏️opravy, údržba, revize: 4.000,-
✏️drogerie a úklidové prostředky: 1.500,-
———————————————————
PÉČE a další: 10.000,-
✏️pojištění odpovědnosti: 1.000,-
✏️školení a další rozvoj: 2.000,-
✏️didaktický materiál a hračky: 2.000,-
✏️účetní a kancelářské potřeby: 4.000,-
✏️telefon a internet: 1.000,-
———————————————————-
CELKEM: 193.530,-

PŘÍJMY
✏️státní normativ: 127.867,-
✏️školkovné: 56.640,-/ s navýšením 60.718,-
———————————————
CELKEM: 184.507,- / s navýšením 188.585,

Jak výpočet naznačuje, navýšení úhrady rodičů za péči o dítě v dětské skupině, neboli školkovného, nepomůže ani pokrýt zbylé náklady provozovatelů.

Státní příspěvek by měl vzrůst alespoň o 30 Kč na den a dítě

Pro pokrytí výše uvedených nákladů by bylo potřeba, aby státní příspěvek, který v roce 2023 činil 507,41 Kč na den na dítě v mladší věkové kategorii, vzrostl alespoň o 30 Kč na dítě.

Jak jsme k této částce došli? Vyjdeme-li z ukázkového výpočtu nákladů, bylo by potřeba, aby státní příspěvek v roce 2024 zohlednil pokrytí zbývajících nákladů na provoz dětské skupiny ve výši 4 945 Kč a dále očekávané navýšení nákladů v roce 2024 v řádu přibližně 2 730 Kč měsíčně (řádově očekáváme inflační navýšení nájmu o 2 160 Kč, zvýšení ceny elektřiny o 350 Kč a vodného a stočného průměrně o 11 %, tj. přibližně 220 Kč měsíčně), tj. celkem 7 675 Kc měsíčně. Při kapacitě 12 dětí a průměrně 21 provozními dny v měsíci to činí 30 Kč na každé dítě na den.

I takové navýšení by ale znamenalo, že provozovatelé pouze pokryjí běžné náklady na provoz dětské skupiny, nebudou mít však možnost vytvořit si minimální finanční rezervu pro neočekávané události nebo obměnu či modernizaci vybavení dětské skupiny. Bude stát ochotný vzít realitu současných cen v úvahu a navýší i denní normativ státního příspěvku odpovídajícím způsobem?

„Jako každý rok, skutečnou výši normativů, se kterou můžeme počítat, se dozvíme až na konci ledna. Do té doby můžeme v našich kalkulacích počítat pouze s odhadem,“ doplňuje Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin.

Zpracovala:
Kateřina Jarolímková, ředitelka Asociace provozovatelů dětských skupin
reditelka@mojedetskaskupina.cz
Štěpánka Mašlárová, místopředsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin
info@mojedetskaskupina.cz