Na návštěvě v plzeňských skupinkách

V rámci aktivit Moje dětská skupina jsme dne 15. srpna uspořádali setkání v Plzni. Součástí byly dvě návštěvy v plzeňských dětských skupinách a dále neformální výměna zkušeností u oběda. Účastnily se zástupkyně fungujících dětských skupin i nadějné budoucí provozovatelky. Jak už tomu bohužel na akcích MDS bývá, úplně chybělo mužské zastoupení. Proběhla živá diskuse nad aktuálními tématy a výměna zkušeností z oblasti hygienických norem, komunikace s rodiči i práce s dětmi.

Níže přinášíme zápis ze setkání, několik fotografií a především otázku – kam se vydáme příště?

„V úterý 15. srpna jsme se sešly před plzeňskou Techmanií na plzeňském networkingovém setkání Moje dětská skupina.  Celkem deset zvědavých účastnic přišlo načerpat nové informace, omrknout konkurenci a vyměnit si zkušenosti. Nejdříve jsme navštívily dětskou skupinu Koumáci, která je umístěna přímo v Techmanii, kde se nám věnovala vedoucí dětské skupiny, paní Jitka Zalabáková. Měli jsme možnost prohlédnout si prostory skupinky – velkou hernu spojenou s jídelním koutkem, sociální zařízení i kuchyňku. 

Malí Koumáci mají možnost navštěvovat dětské oddělení Techmanie, což vidíme jako velký přínos. Asi všechny jsme obdivovaly krásné hřiště, které je umístěno přímo před skupinkou a chůvám tak odpadá starost s přesunem dětí v městském provozu. 

Naší druhou zastávkou byla dětská skupina Jablíčko, kde se nám věnovala ředitelka skupiny, paní Jitka Gerlická. Ukázala nám prostory skupiny, které jsou uzpůsobeny pro pobyt šesti dětí. V prvním patře domu využívají prostor, který je rozdělený na dvě větší herny, tělocvičnu a ložnici. Do Jablíčka si rodiče donášejí pro děti vlastní stravu.

Stekání nám tedy umožnilo prohlédnout si jednu velkou dětskou skupinu disponující zázemím Techmanie a jednu miniskupinku fungující v rámci mateřského centra. Bylo zajímavé porovnat rozdíly ve fungování dětských skupin.

Během společného oběda byl čas na diskusi o všech relevantních tématech – probraly jsme zákon o dětských skupinách, nároky jednotlivých hygienických stanic, zkušenosti s hasiči a s administrací dotace a také jsme si vyměnily kontakty pro další využití.“

Šárka Kraftová, dětská skupina Family and Job Domažlice

„Děkujeme za skvělé setkání a těšíme se zase příště.“

Zuzka a Lucka, DS Chůvička Podbořany

„Za dnešek moc děkuji. I když ne všechny informace byly asi ty, které bych chtěla slyšet, bylo to pro mne přínosné. Konečně si dovedu představit, co provoz dětské skupiny obnáší.“

J. Muchová, zájemkyně o provozování DS