Otázky a odpovědi s Ivou Mádlovou

Dotaz člena sítě Moje dětská skupina:
„Dobrý den, obracím se na vás jako zájemkyně o budoucí provozování dětské skupiny. V současnou chvíli zakládáme zapsaný spolek, na který chceme do budoucna provozovat dětskou skupinu. Do stanov spolku jsme proto uvedli, že budeme mimo jiné provozovat dětskou skupinu dle zákona 247/2014 Sb. Nicméně nám úředník nechce takto stanovy schválit a spolek zapsat, jeho odůvodnění je, že musíme mít registrovanou dětskou skupinu /což samozřejmě bez odpovídajícího subjektu mít nemůžeme/. Musíme mít tedy uvedeno ve stanovách přímo, že budeme provozovat dětskou skupinu dle zákona 247/2014?“
Odpovídá Mgr. Iva Mádlová:
K Vašemu dotazu uvádím následující:

Dle občanského zákoníku musí stanovy obsahovat alespoň
a) název a sídlo spolku,
b) účel spolku,
c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat,
d) určení statutárního orgánu.

Dle mého názoru tedy požadavek úřednice při registraci neměl oporu v zákoně. Účel může být v podstatě libovolný (vyjma zakázaných – např. rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti). Navíc, co se týče zakládání spolků jedná se o ústavní právo, kdy je chráněno sdružovací právo. Úředníci by tedy do účelu spolku – hlavní činnosti (pokud není v rozporu se zákonem) neměli jakkoli zasahovat, právě i s ohledem na ústavněprávní ochranu. Dle mého osobního průzkumu si bohužel úředníci na rejstříkovém soudu pletou skutečnost, že dětská skupina není provozována na základě živnosti, a nevytváří tak vedlejší ekonomickou činnost, ale na základě Zákona o dětských skupinách.

Ale i co se týče evidence dětské skupiny, pak uvedení účelu spolku „péče o děti předškolního věku“ naplňuje ustanovení § 3 odst. 2 písm. g), neboť „péče o dítě v dětské skupině“ je v souladu se stanovami, když tyto stanoví „péči o děti předškolního věku“. Ve stanovách nemusí být výslovně uvedeno „provozování dětské skupiny“, pokud je ze stanov jednoznačně zřejmé, že provozování dětské skupiny je s nimi v souladu.