Otevírají se dětské skupiny ve dvou krajích a další novinky od 21. dubna

Aktualizace 23. 4.: Od pondělí 26. dubna bez omezení otevírají také dětské skupiny v Plzeňském kraji (za podmínek stejných jako v KV a HK kraji). Pro ostatní kraje platí omezení viz níže.

Na základě změny mimořádného opatření o omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností ode dne 21. dubna 2021 je nově povoleno poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině bez omezení v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. 

V ostatních krajích je možno poskytovat péči pětiletým dětem (viz níže – jedná se o děti, kterým bylo pět let nejpozději 31. 8. 2020).

Dále byl rozšířen seznam zaměstnání, která umožňují rodičům využívat služby péče o dítě v dětské skupině, toto opět platí pro všechny kraje.

Děti v dětských skupinách se nemusí testovat (nikde tato povinnost není zakotvena) a děti v dětské skupině nemusí mít roušky. Naopak zaměstnanci roušky nosit musí a musí se také pravidelně testovat.

Co platí od 21. dubna?

S účinností ode dne 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření a nově

omezuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve všech krajích s výjimkou Královéhradeckého kraje a Karlovarského kraje tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti včetně dětí, jejichž rodičům je tato služba poskytována, s výjimkou

dětí, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo

poskytování služby péče o dítě rodičům, kteří jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, nebo
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Celé opatření je možno stáhnout tady.

Pro vyhledání dalších informací doporučujeme využívat webu www.covid.gov.cz.

Informace na webu MPSV:

Vláda schválila změnu mimořádného opatření v oblasti maloobchodu a služeb. Od 21. dubna 2021 se bez omezení otevírají dětské skupiny v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. V ostatních krajích lze otevřít pro pětileté děti (děti, kterým bylo pět let nejpozději 31.8.2020) a dále pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni ve specifikovaných oblastech.

Zdroj: http://www.dsmpsv.cz/cs/novinky/285-od-stredy-21-4-se-postupne-oteviraji-detske-skupiny
Podrobnější informace a kontakt pro dotazy: http://www.dsmpsv.cz/images/ke_stazeni/Informace_pro_poskytovatele_slu%C5%BEeb_p%C3%A9%C4%8Deo_o_d%C4%9Bti_v_d%C4%9Btsk%C3%A9_skupin%C4%9B_19_4.pdf