Otevřený dopis ministryni Maláčové k situaci v dětských skupinách

V Praze dne 1. března 2021

Vážená paní ministryně,

dovolte nám reagovat na situaci, ve které se nyní v době nového nouzového stavu nacházejí dětské skupiny, které spadají pod Vaše ministerstvo. Dětské skupiny i při stávající mimořádné situaci zůstávaly až na výjimky dosud otevřené pro rodiče, a to i přes obtíže, které jim toto rozhodnutí způsobovalo. Vedla nás k tomu na jedné straně snaha vyjít vstříc rodičům, kteří zajištění péče o děti potřebují, na straně druhé ovšem také finanční nutnost. Nyní, v návaznosti na uzavření ze strany vlády, se ovšem dostáváme do ještě složitější situace.

Jsme si vědomi toho, že v podobné situaci se ocitá celá řada podnikatelů, provozů a firem. Pro ty je ovšem vládou zavedena celá řada kompenzačních opatření. Ta ovšem dětské skupiny z důvodu nastavení ESF dotací nemohou využívat. Kvůli tomu, že dostáváme finance z OPZ tzv. „na provoz“ a neexistuje metodika, která by určila, které náklady jsou financovány z evropských zdrojů a které nikoli, nemůžeme čerpat státní podporu vůbec na nic.

Ve skutečnosti je velká část nákladů dětských skupin hrazena z příspěvků od rodičů – našich klientů, o které nyní přicházíme stejně jako celá řada dalších služeb. Navíc přicházíme z velké části o dotace, neboť nastavená Výjimka z výpočtu docházky nám již nepomáhá zajistit finanční udržitelnost. Výjimka z výpočtu docházky byla účinná na jaře, kdy byl pokles v obsazenosti považován za krátkodobý výkyv. Rodiče ovšem z důvodu svých obav nebo nařízených home office odkládají nástupy dětí do dětských skupin. Docházka je z tohoto důvodu nízká dlouhodobě a vydaná Výjimka z výpočtu docházky je zcela neúčinná.

Dětské skupiny nemohou čerpat finanční kompenzace (Antivirus A+) na mzdy, přesto musíme našim zaměstnancům platit 100 % její náhrady. Dětské skupiny dále nejsou zahrnuty v oprávněných žadatelích pro program COVID – Nájemné.

S obavou sledujeme také přístup k očkování zaměstnancům dětských skupin. Jsme sice zařazeni do skupiny 1B očkování po boku zaměstnanců škol (za to děkujeme), avšak zatímco některé učitelky mateřských škol si již rezervovaly konkrétní termíny na očkování v tomto týdnu, dětské skupiny ještě neobdržely ani přislíbené unikátní kódy. Mateřské školy dále získaly možnost ve fázi 1B registrovat k očkování také nepedagogické pracovníky škol. I v tomto jsou dětské skupiny znevýhodněny.

Vážená paní ministryně, děkujeme Vám za přečtení tohoto dopisu a žádáme Vás o urychlené řešení problémů dětských skupin.

S úctou

Mgr. Daniela Celerýnová
Ing. Štěpánka Mašlárová
Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.