Podnět Asociace ke zkrácení ústní zkoušky PK Chůva pro děti v dětské skupině

Informujeme vás, že jsme zaslali podnět Ministerstvu práce a sociálních věcí ke zkrácení ústní zkoušky PK chůva, který si můžete přečíst níže:

Vážení,

zaznamenali jsme dotazy některých členů Asociace provozovatelů dětských skupin (dále jen Asociace), kteří jsou zároveň Autorizovanými osobami pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M), tedy mají zkušenosti s pořádáním kvalifikačních kurzů se zkouškami či pouze se samotnými zkouškami.

Při konání zkoušky z profesní kvalifikace se neosvědčily některé stanovené postupy v Hodnotícím standardu, a proto si Vám dovolujeme navrhnout jeho úpravu a to v bodě Doby trvání pro vykonání zkoušky.

V současné chvíli je doba pro vykonání celé zkoušky jednoho uchazeče definována takto: „Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3,5 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).“ Z toho 90 minut je určeno na písemný test.

Minimálně dvouhodinová ústní zkouška je velmi vyčerpávající jak pro zkoušející, tak i pro samotného zkoušeného. Některé jednotlivé otázky nejsou ani tak rozsáhlé, aby zkoušený opravdu mluvil po celou dobu k věci a k samotné otázce. Považujeme tento čas za nevhodně využitý, stresující a neúčelný.

Dovolujeme si tedy navrhnout zkrátit časový úsek určený pro ústní zkoušku na 1 – 1,5 hodiny.

Jsme přesvědčeni, že se v žádném případě nesnižuje kvalita zkoušky ani znalosti zkoušeného.

V naší praxi jsme se nesetkali s takto dlouhou ústní zkouškou. Ať už maturitní, státní závěrečné zkoušky či závěrečné zkoušky při studium pro ředitele škol nejsou v takovém rozsahu, jako je profesní zkouška chůvy pro děti v DS.

Děkujeme Vám, že tento podnět pečlivě projednáte a zvážíte zkrácení doby trvání ústní zkoušky.

V Praze dne 7. 8. 2023
Mgr. Daniela Celerýnová
předsedkyně

info@mojedetskaskupina.cz