Pozvánka na odbornou konferenci „Mají na víc”

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci s tématem „Jak podpořit děti s vývojovou dysfázií a dalšími specifickými poruchami řeči, učení a chování“.

Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost (pedagogy, lektory volnočasových aktivit, pečující osoby v dětských skupinách, terapeuty apod.) s problematikou neurovývojového oslabení u dětí a rozšířit povědomí o různých formách neurovývojového oslabení, především pak o vývojové dysfázii.

Konferenci pořádá Centrum pro rodinu MÁTE NA VÍC a uskuteční se ve dnech 6. 3. – 8. 3. 2024 v Břeclavi. Záštitu nad celou akcí převzal pan hejtman Jihomoravského kraje a města Břeclav. Více informací o akci najdete zde: Konference Mají na víc.