Roušky a respirátory v dětských skupinách (od 25.2.2021)

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové opatření, které stanovuje nové podmínky pro nošení respirátorů a roušek.

  1. Od čtvrtka 25. února stanovuje osobám nad 15 let povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky ve vnitřních prostorech prodejen, provozoven služeb, mezinárodních letištích, MHD včetně nástupišť a čekáren a v motorových vozidlech, pokud v nich necestují osoby z jedné domácnosti.
  2. Respirátor nebo jedna zdravotnická obličejová maska bude od 1. března povinností v ostatních vnitřních prostorech staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se o členy domácnosti.

Informace na webu Ministerstva zdravotnictví.

Ani jedna z podmínek se nevztahuje na děti do dvou let věku a na děti v dětské skupině v jakékoli věkové kategorii, týká se ovšem pečujících osob v dětské skupině:

Výjimka se vztahuje na „děti v mateřské škole a děti v dětské skupině“, neboť se jedná o ucelené a neproměnlivé kolektivy stále stejných osob, v jejichž případě nepoužívání ochranného prostředku v rámci takového kolektivu nepředstavuje vážné riziko. Výjimka se v době šíření více virulentních mutací SARS-CoV-2 nevztahuje na pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující o děti v dětské skupině, a to za účelem zabránění jejich šíření v těchto zařízeních.

Pečující osoby v dětské skupině jsou tedy povinny nosit od 25. 2. v dětských skupinách respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku (nikoli masku látkovou nebo jinak podomácku vyrobenou). Dětské skupiny nejsou provozovnou služeb (ani mezinárodním letištěm), není proto nutné nosit dvě roušky přes sebe.