TZ: S novou hasičskou vyhláškou by mohla zaniknout až polovina dětských skupin

Česká republika se dlouhodobě potýká s obrovským nedostatkem míst ve školkách – toto téma je opět aktuální právě nyní, po proběhlých zápisech. Provozovatelé dětských skupin i proto hlásí enormní zájem o své služby ze strany rodičů. Velmi často se i více než polovina zájemců ocitá na pořadníku a jejich děti do dětské skupiny nemohou být přijaty kvůli nedostatečné kapacitě.

Syna mi nevzali do školky, je 12. v pořadníku – 3 roky přitom oslaví v srpnu. To mi udělalo čáru přes rozpočet, protože jsem byla už se zaměstnavatelem domluvená, že v září nastoupím do práce,“ krčí rameny maminka Jana ze Všenor, která před mateřskou dovolenou pracovala jako specialistka veřejných zakázek. Zachránit by ji mohla některá z dětských skupin v okolí – ty jsou ovšem také plné.

Manželé Listíkovi provozují dětskou skupinu Lístek v Radotíně už čtvrtým rokem. „Evidujeme velký zájem rodičů – máme kapacitu 11 dětí a dalších 16 dětí v pořadníku. Proto jsem se rozhodli naše služby rozšířit a požádat o evropské peníze, díky nimž bychom mohli v Radotíně vytvořit dalších 24 míst pro děti od jednoho roku,“ říká Vojtěch Listík. Evropské finance určené pro Prahu byly však v rámci výzvy operačního programu Zaměstnanost+, kterou zmiňuje, vyčerpány již 1,5 hodiny po jejím spuštění. Dostalo se jen na zlomek zájemců, konkrétně Listíkovi dostanou šanci na vybudování pouhých 12 z plánovaných 24 míst.

Právě dětské skupiny by přitom díky své flexibilitě a mírnějším podmínkám pro zřízení mohly výrazně pomoci vyřešit problém chybějících kapacit, a to opravdu rychle. „Zatímco vybudování mateřské školy může trvat roky, dětskou skupinu může provozovatel vytvořit i za měsíc,“ uvádí předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin Daniela Celerýnová. „Kdyby se MPSV rozhodlo podpořit všechny podané projekty, mohlo by přibýt až 15 220 nových kapacitních míst, všechna v horizontu jednoho roku, některá z nich již od tohoto září.“ dodává Celerýnová.

Již existující dětské skupiny navíc čeká velká rána, a to v podobě chystané novely vyhlášky 23/2008 Sb. (vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb). Provozovatelé budou muset své provozy výrazně přizpůsobit změnám, což s sebou může nést statisícové náklady například na stavební úpravy a vybavení. „Hasičská vyhláška je pro nás bohužel velký strašák – byli jsme v minulosti ujištěni ze strany MPSV, že provozovatelé budou mít možnost na přizpůsobení změnám získat dotaci z Národního plánu obnovy, ovšem nyní jsme se dozvěděli, že tyto dotace budou určeny jen na nové kapacity a stávající provozovatelé nedostanou nic,“ uvádí předsedkyně Asociace. „Vzhledem k tomu, že máme zastropované školkovné od rodičů, nemáme možnost peníze na nutné investice našetřit a banky nám jakožto neziskovkám odmítají půjčit,“ pokračuje Celerýnová.

Dle průzkumu, který Asociace mezi svými členy udělala, bude mít po změnách v hasičské vyhlášce problém až polovina členů. Někteří nemají finanční prostředky na provedení úprav nebo jsou v nemovitostech, kde takové změny ani nejsou možné. Stávající provozy byly podpořeny miliardami z evropských peněz v rámci minulého programovacího období, nyní hrozí, že budou muset zavřít. „U objektů, ve kterých je více dětských skupin, bude muset dojít k požárnímu oddělení každé registrované skupiny (je-li v objektu více než 12 dětí). Ve velké většině případů bude toto spojeno s nutnou výstavbou únikového schodiště, což s sebou přináší zahájení příslušného řízení dle stavebního zákona. Tyto stavební úpravy budou neúměrně nákladné a mohou omezit provoz mnoha dětských skupin,“ popisuje ing. Ondřej Valčík, autorizovaný inženýr v oblasti požární bezpečnosti staveb, který s Asociací spolupracuje.

Kontakt: Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin, daniela.celerynova@gmail.com, 725 938 950