TZ: Asociace provozovatelů dětských skupin má novou provozní ředitelku

Praha, 1. listopadu 2023

Asociace provozovatelů dětských skupin s účinností od 1. listopadu 2023 rozšířila své řady o provozní ředitelku, kterou se stala Mgr. Kateřina Jarolímková. Dosavadní výkonná ředitelka a předsedkyně APDS Mgr. Daniela Celerýnová nadále zůstává ve své funkci.

„Asociace provozovatelů dětských skupin roste společně s našimi dětmi. Naše první děti jsou již školáčky a my sdružujeme více než 550 zařízení, proto bylo nutné naše řady posílit o dalšího člena týmu, který se bude intenzivně tématu věnovat a podpoří tak profesionalitu dětských skupin v Česku i další nárůst jejich kapacit. Věříme, že posílení našeho týmu nám umožní lépe zastupovat zájmy našich členů i v dialogu s veřejnými zástupci,“ uvádí zakladatelka Daniela Celerýnová.

Kateřina Jarolímková vystudovala filologii a politologii na Karlově univerzitě a následně po dobu sedmi let pracovala pro Notářskou komoru České republiky, kde zodpovídala za koordinaci mezinárodní spolupráce komory a monitoring legislativní činnosti evropských institucí. V posledních letech se věnuje tématu dětských skupin a předškolní péče. Kateřina plynule mluví anglicky a francouzsky a bude tak moci koordinovat mezinárodní projekty. „Mým cílem je, aby se Asociace dále rozvíjela jako profesionální zastřešující organizace, která přispěje ke zvyšování kvality péče o předškolní děti v Česku,“ uvedla.

O Asociaci provozovatelů dětských skupin

Neformální síť dětských skupin pod původním názvem Moje dětská skupina vznikla již v roce 2016.  V květnu 2018 se síť transformovala na Asociaci provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s., v návaznosti na novelu zákona dále došlo v roce 2022 k přeměně názvu na Asociaci provozovatelů dětských skupin. Cílem APDS je hájit zájmy provozovatelů, zlepšovat podmínky a zvyšovat kvalitu dětských skupin a šířit osvětu v oblasti potřeby slaďování soukromého a pracovního života, mimo jiné přenosem dobré praxe z ostatních členských států EU, otevřenou komunikací s našimi zákonodárci a síťováním provozovatelů.

Za tímto účelem uspořádala mimo jiné v říjnu konferenci v Poslanecké sněmovně, ve které byly dětské skupiny představeny mimo jiné jako příležitost v oblasti péče o děti se specifickými potřebami nebo jako skvělý nástroj při slaďování pracovního a rodinného života.