TZ: Asociace provozovatelů dětských skupin pomáhá mladým lékařům vrátit se do práce

V úterý 16. ledna 2024 proběhlo na půdě Ministerstva zdravotnictví jednání iniciované Asociací provozovatelů dětských skupin (APDS) v reakci na vleklou personální krizi ve zdravotnictví a rostoucí zájem mediků, mladých lékařů a zdravotnických zařízení o benefit služby péče o děti v dětské skupině. Jednání pod vedením náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice se zúčastnili také zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Mladých lékařů, Sekce mladých lékařů ČLK a neziskových organizací provozujících dětské skupiny.

Diskutovány byly především možnosti, jak mladým medikům, lékařům a obecně zdravotníkům usnadnit slaďování osobního a pracovního života a stabilizovat tak personální agendu v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních.

Nemocnice mohou v tomto roce využít některou z dotačních výzev na budování nových kapacit dětských skupin v rámci Národního plánu obnovy, v němž bylo pro oblast zakládání nových dětských skupin vyčleněno celkově 8 mld Kč. V březnu se také otevře nová možnost žádat o příspěvek na vybudování a provoz dětské skupiny v rámci Operačního programu Zaměstnanost+.

APDS nicméně také upozornila na téměř okamžitou možnost využít kapacity stávajících dětských skupin působících v okolí zdravotnických zařízení. „Tato spolupráce mezi nemocnicemi a spolky, které provozují dětské skupiny, se začala objevovat zejména v období Covid-1. Tehdy byly dětské skupiny jedním z mála zařízení péče o dítě, kterých se netýkaly vládní restrikc. Často tak přijímaly děti zdravotníků v době, kdy mateřské školy musely zůstat zavřené,“ upozornila předsedkyně Asociace Daniela Celerýnová.

„Nemocnice se mohou například dohodnout s provozovateli dětských skupin na možnosti rezervování části kapacity dětské skupiny pro potřeby zdravotnického personálu,“ dodala Celerýnová. Jako skvělý příklad dobré praxe představila např. přítomné zakladatelky spolku Pacičky, který poskytuje kapacity své nejnovější dětské skupiny zaměstnancům Městské nemocnice Čáslav, nebo zmínila i Centrum DRAK, které podobným způsobem spolupracuje s nemocnicí v Rakovníku.

Ředitelka APDS Kateřina Jarolímková doplnila, že v případě zájmu může Asociace pomoci zdravotnickým zařízením s hledáním vhodného partnera z řad provozovatelů dětských skupin. Stejně tak nabídla spolupráci v podobě individuálních konzultací a metodické podpory při zakládání dětských skupin přímo jednotlivými nemocnicemi. „V poslední době se na nás nemocnice obrací, protože zvažují zřídit vlastní dětskou skupinu. My jim tuto pomoc rádi poskytneme, protože si uvědomujeme, že celá agenda k založení se může zdát složitá,“ řekla Jarolímková.

Všichni přítomní zástupci Asociace provozovatelů dětských skupin závěrem velmi uvítali záměr Ministerstva zdravotnictví uzavřít s Asociací provozovatelů dětských skupin memorandum o spolupráci v zájmu podpory implementace benefitu služby o dítě v dětské skupině v nemocnicích.

Pacičky, z.s.

Dětská skupina HolubníčekNestátní nezisková organizace Pacičky z. s. založily Veronika Kolouchová a Dana Sequardt v roce 2018. S využitím grantu z Evropských strukturálních fondů otevřely v listopadu 2019 v Čáslavi první dětskou skupinku Holubníček pro dvanáct dětí. O jejich služby začal být v Čáslavi brzy velký zájem. Dnes spolek v Čáslavi provozuje celkem 3 dětské skupiny s celkovou kapacitou 36 dětí. Dětská skupina Holubníček Grand přitom vznikla díky spolupráci s městem Čáslav. Město na své náklady zrekonstruovalo nevyužitý prostor v přízemí budovy Hotelu Grand a následně pronajalo tyto prostory spolku Pacičky, který zde 1. 2. 2023 otevřel dětskou skupinu, jež poskytuje službu péče o děti zaměstnancům Městské nemocnice Čáslav. Spolek má s městskou nemocnicí dohodu o přednostním umístění dětí jejich zaměstnanců. Případnou volnou kapacitu může obsadit zájemci z řad veřejnosti.

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z. s.

 

dracek

Centrum DRAK, z.s. vzniklo v roce 2013 za účelem soukromého hlídání dětí, pořádání kroužků pro děti a akcí charitativního zaměření pro širokou veřejnost. S hledáním nových prostor a díky dotaci z OPZ spolek zřídil v roce 2019 dětskou skupinu „U Dráčka“ s kapacitou 12 dětí. V roce 2020 spolek oslovila vrchní sestra z rakovnické nemocnice v rámci spolupráce na umisťování dětí jejich zaměstnanců do DS. Tato spolupráce nadále trvá a vždy před zápisy nemocnice spolku upřesňuje, kolik míst pro své zaměstnance v dalším roce potřebuje rezervovat. Nemocnice svým zaměstnancům na DS přispívá. Provozní doba spolku je od 6:30 do 17:00 hod, nicméně v případě potřeby ji lze individuálně prodloužit. Prostory dětské skupiny se nachází na hned naproti nemocnice. Poptávka po službách DS v Rakovníku byla nakonec tak velká, že v roce 2022 spolek zřídil druhou DS ,,U Skřítků“ s kapacitou 12 dětí.