Účastnili jsme se 1. ročníku Fóra rodinné politiky v Plzni

Ve dnech 31. 8. – 1. 9. 2017 proběhl v Plzni první ročník Fóra rodinné politiky, které uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za naši platformu Moje dětská skupina se konference zúčastnili: Daniela Vašíčková a Štěpánka Těžká, dále pak členové: Denisa Budínská a Jitka Chmelová za Dětské skupiny Sluníčka Ústí nad Labem a Luděk Svrček za Dětskou skupinu Protěž.

Program byl opravdu nabitý a bylo z čeho vybírat, proto jsme se s kolegyněmi rozdělily, abychom o nic nepřišly. Všechny přednášky byly také nahrávány na videokameru, Vy tak máte jedinečnou příležitost pustit si je ze záznamu na www.forumrodina.mpsv.cz.

Patří dvouleté děti do mateřských školek?

na toto téma diskutovali:

Jaroslav Faltýn: ředitel odboru předškolního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT

Zuzana Jentschke Stocklová: náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky MPSV

Blanka Plasová: katedra sociální politiky a sociální práce MU

Jitka Rychtaříková: katedra demografie a geodemografie PřF UK

Hana Sotáková, psycholožka PedF UK

JF: Dvouleté děti jsou na základě poptávky rodičů začleňovány do tříd MŠ již od roku 2005, nejedná se tedy o žádnou novinku. V roce 2015 se navrací babyboom, a tak se v letošním roce objevuje nejpočetnější skupina 2-3letých dětí za poslední roky /v MŠ umístěno 35 000 těchto dětí z celkového počtu v ČR 103 000/.

JR: V rámci Barcelonského summitu došlo k prohlášení členských států EU ohledně zajištění péče pro 33 % dětí do 3 let. V roce 2001 připadlo na jednu českou ženu 1,6 dítěte, zatímco např. ve Francii 2,0 dítěte. Francie má ovšem pouze 3měsíční placenou rodičovskou dovolenou, je prokázáno, že s vyšší ekonomickou aktivitou žen má plodnost vzrůstající tendenci. Je třeba si uvědomit, že ekonomická neaktivita žen má dlouhosáhlejší dopady – např. chudoba žen v důchodovém věku.

BP: Ačkoli není současná kapacita MŠ naplněna (kapacita je 401 000 míst, zaplněno je 360 000 míst), problém nastává s lokálním rozvrstvením volných kapacit. To řeší především dětské skupiny, kterých je v současné chvíli 400 a poskytují místa pro cca 5 000 dětí. Klientelu dětských skupin tvoří převážně děti kolem 2 let. Bohužel zůstává nedořešený problém financování těchto zařízení po ukončení grantů z EU.

HS: Dvouleté děti mají svá vývojová specifika, jsou stále vázané na rodinu. Hlavní problém je v počtu dětí v jedné třídě a počtu učitelek/chův. HS je proti celoplošnému zapojování těchto dětí do MŠ.

ZJS: Domnívá se, že dvouleté děti patří do MŠ, ale do tříd, kde je dostatečný počet personálu na počet dětí. Je to ovšem na individuálním zvážení rodičů a české rodiny mají exklusivní možnost volby. Co bude s dětskými skupinami po roce 2020: MPSV tlačí na zaměstnavatele, aby v rámci svých CSR strategií převzali zodpovědnost za své zaměstnance a umožnili jim tak dřívější návrat na pracovní trh.

T.G.Masaryk: Není důležité vyhrát bitvu, ale je důležité dítěti utřít nos.