UNICEF je nově v České republice – navázali jsme spolupráci

V návaznosti na ruskou invazi na Ukrajinu a související uprchlickou krizi reaguje UNICEF (Dětský fond Organizace spojených národů) na humanitární potřeby dětských uprchlíků, a to i v České republice. Dle aktuálních údajů je v Evropě evidováno téměř 5 milionů uprchlíků, z toho 366 490 uprchlíků registrovaných v České republice. Údaje ukazují, že jeden z pěti uprchlíků v sousedních zemích je malé dítě do 5 let.

Aby mohl působit cíleně v místě pobytu uprchlíků, zřídil UNICEF přechodnou kancelář v České republice, a to na dobu 2 let. Zástupci Asociace provozovatelů dětských skupin se sešli se zástupci UNICEF, aby probrali možnosti spolupráce v ČR a zapojení dětských skupin do aktivit této nové kanceláře.

Přestože UNICEF klade důraz na co nejrychlejší pomoc ukrajinským dětem a matkám (základní služby, psychologická podpora, vzdělávání dětí i rodičů), uvědomuje si také celkově nedostatečnou kapacitu zařízení péče o nejmenší děti. S Anou Janelidze jsme se sešli v dětské skupině Jesle Little Heroes na Praze 4 – povídaly jsme si především o fungování českého systému předškolní péče a roli dětských skupin v něm, problémech s nedostatečnými kapacitami zařízení pro  nejmenší děti a o sytému jejich financování.

Domluvili jsme se, že zůstaneme v kontaktu a pokud to bude možné, zapojíme se například do aktivit zaměřených na vzdělávání rodičů.

UNICEF nyní hledá také zaměstnance z České republiky – více informací najdete zde – termín přihlášení je 31.7.2022.