Vaše řešení GDPR!

Rádi bychom Vás upozornili, že 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které stanovuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Toto nařízení s sebou přináší celou řadu povinností, které musí každá organizace plnit. V případě neplnění hrozí pak organizacím astronomické pokuty v řádech milionů EUR.

Každá organizace (správce osobních údajů) musí dodržovat všechny povinnosti, které jí vyhláška ukládá.

Toto nařízení se tedy týká tedy i subjektů, které provozují dětské skupiny. Pokud provozujete např. podnikovou dětskou skupinu, rozšíříte si i na oblast dat v péči o děti. Pokud provozujete dětskou skupinu v rámci vaší neziskové organizace, nezapomeňte že se vás týká stejnou měrou. Pro zpracování údajů o dětech do 16 let, včetně jejich fotografií,  platí specifické velmi přísné požadavky, a proto je nutné na toto brát zřetel.

V rámci našeho projektu sítě předškolních zařízení Moje dětská skupina připravujeme ve spolupráci s odborníky (IT experty, právníky, provozovateli zařízení) typové řešení/šablonu vč. vzorů, které budou moci využít provozovatelé jako základ jejich řešení. Nezapomínejte, že v rámci splnění povinnosti GDPR vás čeká revize vašich interních dokumentů, např. smluv se zaměstnanci, smluv s rodiči apod. Dále pak např. zpracování souhlasů zpracováním osobních údajů a fotografií, příp. videozáznamů.  Dále pak revize dat na internetu. Proto nepodceňujte čas na přípravu!

 (Upozorňujeme ale, že se jedná jen o šablonu, kterou je nutné individuálně přizpůsobit vašim potřebám).

  

Typové řešení si budete moci zakoupit na přelomu měsíců března a dubna.