Zápisky z kulatého stolu

Dne 17. října jsme se na Ministerstvu práce a sociálních věcí zúčastnili Kulatého stolu dětských skupin, kde jsme si spolu s metodičkami MPSV a ostatními provozovateli dětských skupin předávali zkušenosti a sdíleli užitečné informace, které přinášíme i Vám.

Podpora dětských skupin z MPSV

Jednou z důležitých informací je plánované vyhlášení (nejspíše poslední) výzvy na podporu dětských skupin v roce 2019. Dle vyjádření MPSV není možné garantovat, že k výzvě skutečně dojde, ale přesto byla tato možnost zmíněna a je velmi pravděpodobná.

Prozatím je možné žádat na navazující projekty ve výzvách č. 73 (mimo Prahu) a č. 74 (pro Prahu), které budou otevřeny 2. listopadu. Pozor jen na to, že není možné žádat o dotaci na projekt, který by začal dříve, než skončí Váš stávající projekt. Teoreticky je možné předčasně ukončit projekt, ale vyplývají z toho důsledky a zarážející může být i fakt, že žádáte o novou dotaci na projekt poté, co jste jeden projekt předčasně ukončili.

Co dělat, pokud Vám v končícím projektu zůstanou nějaké finanční prostředky? Vzhledem k tomu, že jako dětská skupina nemůžete vykazovat zisk, došlo by ke krácení dotace, pokud by nějaký objem peněz zůstal neutracen. Řešením je zřízení rezervního fondu, kde si peníze vedete zvlášť a prostředky můžete čerpat později, až to budete potřebovat.

Evergreen: kvalifikace pečujících osob

Mnoho provozovatelů dětských skupin má problém sehnat kvalifikované pečující osoby a často si ohledně kvalifikace nejsou jistí. Dle zákona o dětských skupinách jsou pouze následující možné kvalifikace:

  1. odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa,
  2.  odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách
  3. odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele
  4. profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky
  5. odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře

Pozor – oproti školskému zákonu je zde velký rozdíl – kvalifikaci je nutné mít před nástupem do dětské skupiny již ukončenou!  Pokud pečující osoba v dětské skupině nemá odpovídající vzdělání, pracovní poměr s ní nemůže být zahájen do doby, dokud její kvalifikace nebude odpovídat.

Stravování v dětských skupinách

Velkým tématem, které provozovatelé řeší, je stravování v dětských skupinách. Většina zřizovatelů využívá externí dodavatelské firmy. V případě, že hledáte možnosti zajištění stravování ve Vaší dětské skupině, je dobré se podívat i okolo sebe – např. blízko Vás může fungovat škola s jídelnou a bylo by možné se domluvit na zajištění stravování u nich, pokud máte možnost si jídlo vyzvednout. Oproti školský zařízením v dětských skupinách nejsou dle zákona stanoveny výživové normy ani potravinový koš…

Očkování

Rovněž nezapomínejte na to, že je třeba dbát na kontrolu očkování u dětí, očkování je podmínkou k přijetí dítěte do dětské skupiny. K odkladu očkování dojít může, ale je potřeba od rodičů získat vyjádření lékaře, proč k odkladu došlo a kdy dojde k přeočkování. Některé pracovnice hygieny při kontrolách narazily na to, že je dítě v zařízení neočkované, ale s řádným odkladem se specifickými důvody, a i přesto tvrdily, že takové dítě není možné v zařízení umístit. MPSV tvrdí, že tento postup je nestandardní a dítě v zařízení být může. V případě, že se s tímto setkáte, kontaktujte metodičku kraje a informujte ji o tomto postupu.