Zápisky ze semináře v Českých Budějovicích: Podpora implementace dětských skupin

Seminář: Podpora implementace dětských skupin

Místo konání: České Budějovice

Termín konání: 17.05.2017

Přednášející: Mgr. Petra Podzimková, krajská metodička

Za Hasičský záchranný sbor: Pan Míchal, České Budějovice

 1. kroky:
 • Zajištění vhodných prostor,
 • Stanoviska dotčených orgánů – nejdříve oslovit hasičský sbor. Je třeba se řídit doporučenými a potřebnými kroky (projekty, kolaudace, změna užívání, BOZP), Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice

 Co jsou dětské skupiny?

 • Pro koho jsou určeny
 • Kdo může službu poskytovat
 • Jaké jsou výhody dětských skupin
 • Kam se obrátit pro více informací

Legislativa:

Dne 29.11. 2014 nabyl účinnosti zákon č.247/2014 Sb. O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Počet dětí ve skupině: do 12 dětí zákon č 281/2014 Sb.; nad 12 dětí zákon č. 410/ 2014 Sb.

Nezbytná je žádost o zápis do evidence dětských skupin.

Kontaktní osobou je paní doktorka Alena Myslíková. Tel: 221 922 453, Email: alena.myslikova@mpsv.cz

Postřehy z diskuze a dotazů:

 • Děti nad 5 let musí chodit na pravidelné přezkoušení
 • Očkování dětí – dětská skupina je pouze pro očkované děti nebo s případným potvrzením lékaře o kontraindikaci.
 • Stravování – jedná se o stravovací služby, je tedy nutné předložit hygieně
 • Musí být tekoucí pitná voda
 • Pečující osoby a jejich vzdělání – nechávat ověřovat a nepodceňovat
 • Obsazenost ve skupině – nesmí být překročena kapacita v určitou dobu, ale stav dětí v DS může být vyšší (Př. kapacita dětské skupiny je 12 dětí, ve školce je zapsáno 20 dětí, v jeden okamžik však nemůže být v dětské skupině více dětí než 12 dětí). Musí také odpovídat požadovaný počet chův na počet dětí.

Staňte se členem sítě Moje dětská skupina a nechte si se zřízením Vaší dětské skupiny poradit. Navštivte sekci výhody členství a kontaktujte nás.

Zápis provedla: Monika Maryšková