Zavřít či nezavřít: dětské skupiny v době mimořádných opatření souvisejících s koronavirem

I po uzavření základních, středních a vysokých škol 11. března mohou v České republice nadále fungovat mateřské školy i dětské skupiny. Těm dnes vyšlo MPSV vstříc ustanovením o možnosti vyjmout dny od 11. března z výpočtu obsazenosti. Tyto dny tedy nebudou mít negativní vliv na dotaci, ať už se provozovatel rozhodne DS uzavřít, či nikoli.

Zavřít či nezavřít?

Do dnešního dne provozovatelé dětských skupin váhali mezi tím, zda dětskou skupinu zavřít či pokračovat v jejím provozu. Zvažovali, zda přistoupit na určité riziko šíření nákazy koronavirem a poskytovat rodičům nadále službu, která jim umožní chodit do práce či podnikat a tím přispěje k fungování společnosti, protože hlídání dětí potřebují mimo jiné i lékařky, sestry nebo další nezbytné profese. Druhou možností bylo dětskou skupinu zavřít, rodičům tuto možnost odepřít a učinit tak navíc bez nároku na dotaci, která se v dětských skupinách odvíjí od procenta obsazenosti, tedy od skutečné každodenní docházky dětí. Alespoň ve finanční rovině nyní MPSV provozovatelům rozhodování ulehčilo.

Dny, které se dětská skupina rozhodne vyjmout z počtu dnů použitých pro výpočet obsazenosti, tak neovlivní negativně dotaci na provoz. Nezáleží přitom, zda se dětská skupina rozhodla úplně uzavřít, nebo poskytuje službu v omezeném režimu.

Aktuální situace provozovatelů

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí nemá aktuálně žádné statistiky ohledně provozu dětských skupin, nicméně některé se již v uplynulém týdnu rozhodly uzavřít nebo zavřou od pondělí 16. března. Mezi důvody patří obecně obava z možnosti šíření nákazy koronaviru a nedostupnost hygienických prostředků, dále nemožnost zajistit péči o děti kvůli pracovní neschopnosti personálu (ošetřování člena rodiny po uzavření základních škol, preventivní karanténa) nebo kvůli uzavření souvisejících stravovacích provozů (například dětské skupiny provozované mateřskou školou nebo nacházející se v její budově).

Jiné dětské skupiny se naopak rozhodly vyjít rodičům vstříc a zůstávají otevřené. Někteří provozovatelé navíc rozšířili své služby a zavedli také hlídání dětí v mladším školním věku.

Péče o děti v současné době klade na provozovatele i na pečující osoby zvýšená nároky. Všem děkujeme.