Vyjádření MPSV k připomínkám Asociace ve věci dotačních výzev NPO a OPZ+ určených pro dětské skupiny

V reakci na nedostatečné čerpání alokovaných dotací v rámci výzev č. 45, 46 a 004 Národního plánu obnovy a plánované vypsání výzvy č. 61 Operačního programu Zaměstnanost+ Asociace dne 26. března 2024 adresovala Ministerstvu práce a sociálních věcí dopis s výčtem připomínek k jednotlivým výzvám. Tyto připomínky vycházejí ze zaznamenaných úskalí zájemců o dotaci a jejich cílem bylo zajistit rovnější podmínky čerpání v rámci výzev a efektivnější nastavení pravidel výzev, které umožní snadnější čerpání.

Dopis Asociace najdete zde:

Dopis adresovaný ministru Jurečkovi ohledně dotačních výzev NPO a OPZ+

Níže najdete odpověď ministerstva na naše připomínky:

Odpověď MPSV na dopis Asociace z 26.2.2024