Celorepublikové setkání poskytovatelů dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci svého projektu Podpora implementace dětských skupin a pod záštitou ministryně Jany Maláčové zorganizovalo mezinárodní konferenci s názvem Celorepublikové setkání poskytovatelů dětských skupin. Konference se konala 20. listopadu v Praze a zůčastnilo se jí kolem 200 účastníků, převážně z řad provozovatelů dětských skupin.

Na konferenci vystoupila ministryně Jana Maláčová, která promluvila o důležitosti dětských skupin a tedy i plánované novely zákona 247/2014 Sb.

Novelu jako takovou provozovatelům představila Linda Sokačová, zastupující ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí. Cílem novely je jednak zvyšování kvality péče v dětských skupinách a dále zákonné ukotvení mikrojeslí a zajištění financování dětských skupin ze státního rozpočtu po ukončení financování z Evropského sociálního fondu. Novela je rovněž reakcí na schválenou vládní Koncepci rodinné politiky.

Obsah navrhované novely jsme Vám již představili zde, proto pouze stručně shrneme nejdůležitější body:

  • zakotvení povinného počtu jedné pečující osoby na 6 dětí
  • rozšíření kvalifikačních okruhů pro peč. osoby (asistent pedagoga, spec. pedagog a další)
  • zakotvení povinného dalšího vzdělávání (12 hodin ročně včetně možnosti e-learningového vzdělávání)
  • zajištění příspěvku ze státního rozpočtu pro děti do 4. narozenin (navrhovaná výše 7 500 Kč)
  • zastropování příspěvků od rodiče na jednu třetinu minimální mzdy (aktuálně 4 450 Kč)

Novela nyní prochází meziresortním připomínkovacím řízením, na vládu by měla být předložena na přelomu roku.

Aktuality k výzvám ESF OPZ představila ředitelka odboru realizace programů ESF Jana Jirků. Podle Jirků jsou na podporu stávajících dětských skupin připraveny cca 3 miliardy Kč, které by měly zajistit jejich provoz do přelomu roků 2021 a 2022. Celkem 300  milionů bude určeno na vznik nových dětských skupin (mělo by vystačit na cca 100 nových DS). Zároveň bude v lednu vyhlášena výzva na podporu mikrojeslí. Dle existujících informací bude určena převážně na udržení stávajících zařízení, financí určených pro nové mikrojesle bude minimum.

Bližší informace Jirků neprozradila, neboť výzvy jsou stále v přípravě. Pro bližší info doporučujeme sledovat fórum ESF na webu www.esfcr.cz/detske-skupiny.

V následné debatě provozovatelů vystoupila paní Sýkorová z firmy Henlich, paní Glombová z organizace Začít spolu, paní Bětáková, místostarostka obce Psáry a pan Schneider ze Zravotnického zařízení Městské části Praha 4. V debaty vyplynulo, že provozovatelé nejvíce řeší zajištění a udržení kvalitních zaměstnanců.

Po přestávce na kávu následovaly dva zahraniční workshopy. Régis Malet z Francie poreferoval o výchově k občanské společnosti v dnešní době a dámy Lourdes López de Gregorio a Henar Rodriguez Navarro o vzdělávání v raném dětství ze španělského pohledu.

Po obědě pak následovaly individuální workshopy:

A. Jak být dobrým provozovatelem i zaměstnavatelem

B. Úspěšná adaptace dítěte na kolektivní zařízení

C. Představení projektu a podoby mikrojeslí v zákoně

D. Efektivní komunikace s rodiči

Workshop zaměřený na provozování DS a na povinnosti zaměstnavatelů vedly Daniela Vašíčková a Štěpánka Mašlárová z Asociace. Všechny workhshopy se setkaly s úspěchem. Workshop zaměřený na mikrojesle potěšil hlavně jejich stávající provozovatele, kterým potvrdil, že se počítá s jejich dalším financováním.