Dětské skupiny nesmí zaniknout: dopis Asociace poslancům

Dne 15. října jsme na poslance poslaly dopis, v kterém je informujeme o nutnosti zajistit další financování dětských skupin po skončení evropských dotací. 

Více informací zde. Celé znění dopisu níže: 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

vláda v minulých měsících schválila návrh novely zákona č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (ST 961), který bude v nejbližší době projednáván v Poslanecké sněmovně.

Hlavním smyslem novely zákona je zajištění financování těchto zařízení ze státního rozpočtu po ukončení financování z evropských dotací, ke kterému dojde na začátku roku 2022.

Aktuální návrh novely vnímáme jako velký kompromis, který není zdaleka ideální, a doufáme, že některé aspekty budou ještě v poslanecké sněmovně upraveny.

Přesto Vás tímto za  Asociaci provozovatelů dětských skupin, která aktuálně sdružuje 302 dětských skupin s celkovou kapacitou více než 4 000 dětí, zdvořile žádáme o zajištění státního financování, které je podmíněno schválením této novely.

Základní fakta o dětských skupinách:

 • existuje celkem 1125 dětských skupin, které se starají o více než 16 000 dětí
 • přijímají děti od 1 roku do 6 let
 • aktuálně jsou financovány pouze prostřednictvím dotací z EU
 • současné znění zákona neřeší jakékoli financování dětských skupin
 • v mnoha regionech pokrývají nedostatečnou kapacitu předškolní péče
 • pomáhají rodičům malých dětí zapojit se na pracovní trh dříve než ve 3 letech dítěte

Co se stane, pokud nebude schválena novela zajišťující další financování?

 • provozovatelé (z větší části neziskové organizace, dále obce, ale i zaměstnavatelé – podniky, univerzity, výzkumné instituce) nebudou mít na jejich další provoz ze dne na den finance
 • dětské skupiny ukončí provoz, nebo se stanou pro rodiče finančně zcela nedostupnými
 • zanikne cca 3500 pracovních míst
 • nastane akutní nedostatek míst pro předškolní děti
 • v některých regionech (Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj) zkolabuje systém předškolní péče – i přes fungování DS v něm stále chybí 2.000 míst
 • rodiče přijdou o možnost vrátit se do práce dříve než ve 3 letech dítěte

Podoba novely je předmětem kritiky mnoha dětských skupin, neboť s sebou nese jejich transformaci na jesleJe ale potřeba si uvědomit, že bez schválení novely zákona nejsou zajištěné vůbec žádné finance pro tato předškolní zařízení.

Evropská finanční podpora skončí již na začátku roku 2022, ale provozovatelé budou tuto situaci muset řešit mnohem dříve, nejpozději na jaře příštího roku při zápisech dětí na rok 2021/2022.

Proto potřebujeme co nejdříve vědět, jaká bude naše budoucnost. Co máme říct rodičům, kteří na nás spoléhají. Za Asociaci provozovatelů dětských skupina a mikrojeslí  Vás žádáme o podporu dané novely.

S pozdravem

Daniela Celerýnová, předsedkyně
Štěpánka Mašlárová, místopředsedkyně
Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí
stepanka.maslarova@gmail.com
+420 734 570 434