Ministryně Maláčová představila budoucí financování jeslí na konferenci Asociace provozovatelů dětských skupin

Ve čtvrtek 19. září se v Podnikatelském a inovačním centru hlavního města Prahy sešlo více než sedm desítek zástupců provozovatelů dětských skupin a jejich příznivců. Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí zde pořádala svou 2. konferenci, tentokrát na téma Zaměstnanci v dětských skupinách – zkušenosti a kvalita.

Čas si na nás udělala a konferenci zahájila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Posluchačům představila plány na novelizaci zákona o dětské skupině, který v říjnu plánuje předložit na vládu.

Jana Maláčová připomněla, že s dětskými skupinami přišla do styku ještě jako ředitelka Odboru rodinné politiky MPSV. Dětské skupiny podle ní fungují velmi dobře a velký zájem ze strany rodičů prokazuje i to, že 17. září 2019 byla zaevidována dětská skupina s pořadovým číslem tisíc. Ministerstvo v těchto dnech již podruhé poslalo do meziresortního připomínkovacího řízení návrh novely zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče v dětské skupině. Druhé připomínkovací řízení je nutné proto, že v prvním došlo k několika velkým systémovým změnám v novele. Na těchto změnách je dle Maláčové shoda napříč resorty.

Ministryně krátce představila nejdůležitější změny, které současný návrh přináší, a to zavedení systémového financování dětských skupin ze strany státu. „Chceme systémové financování postavené na stejném principu jako financování soukromých mateřských škol tak, aby žádání o finance nebylo zběsilou soutěží jednotlivých provozovatelů,“ uvedla Maláčová.  „Chceme finančně a místně dostupnou službu, příspěvek od rodičů chceme zastropovat na jedné třetině minimální mzdy,“ vysvětlila a dodala, že kromě příspěvku ze státního rozpočtu bude možné dětské skupiny financovat také z příspěvků od zřizovatele nebo obce. To je pro každou dětskou skupinu dle Maláčové ideální stav.

Kromě financování se návrh zákona zabývá také vyšší kvalitou dětských skupin. Mezi požadavky, z nichž některé přišly od ostatních resortů, patří například přísnější pravidla požární ochrany. Velký zájem ze strany provozovatelů i médií vzbudil záměr MPSV přejmenovat dětské skupiny na jesle, který Maláčová vysvětlila dohodou s Ministerstvem školství, které trvá na tom, aby od tří let byly děti ve vzdělávacím zařízení. „Dle výzkumů veřejného mínění zde byla také poptávka po jednoslovném názvu,“ doplnila Maláčová. Slovo jesle bude dle návrhu muset být povinně uvedeno v názvu zařízení. Financování ze státního rozpočtu, které je navrhováno ve výši 5 000 Kč/dítě měsíčně, bude určeno pouze pro děti do čtvrtých narozenin. „Starší děti budou moci v jeslích zůstat, ale bez nároku na státní příspěvek,“ uvedla Maláčová. Ministryně plánuje také revizi katalogu prací tak, aby se pečující osoby dostaly do vyššího mzdového zařazení.

Účast ministryně na konferenci účastníci uvítali a využili možnosti klást dotazy nebo vyjádřit svůj názor formou připomínek k některým opatřením. Provozovatelé se doptávali na možnosti financování, některým se nelíbí záměr přejmenování, neboť slovo „jesle“ zavedené dětské skupiny se staršími dětmi poškozuje. Poslední dotaz směřoval na nastavení výzvy 111 z OP Zaměstnanost. Ministryně vysvětlila, že informace o nastavení výzvy a podmínce partnerství s obcí byly na některých místech neúmyslně zveřejněny spolu s popisem jejího zaměření a ujistila, že MPSV zajistí finance pro všechny dětské skupiny, které žádost podaly do 15. srpna a splnily podmínky. (To potvrdila ten samý den večer Iva Sotolářová z MPSV na fóru ESF.)

Po vystoupení paní ministryně přivítala účastníky konference Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí a popřála jim mnoho usměvavých dětí a spokojených rodičů.

Moderátor David Klimeš poté využil přítomnosti poslankyní PČR Markéty Pekarové Adamové (TOP09) a Věry Kovářové (STAN).

Věra Kovářová, která jako opoziční poslankyně prosazovala zákon o dětské skupině již od roku 2013 ve spolupráci s tehdejší ministryní Marksovou, krátce připomněla, že již v počátcích nebylo jednoduché zákon prosadit. Poslankyně uvedla, že dětská skupina je ideálním řešením především v malých obcích, pro které i kapacita 12 dětí  navíc může být řešením situace s nedostatkem kapacit zařízení péče o děti. Provozovatelům slíbila, že se zasadí o brzké schválení novely a systémového financování, které si dětské skupiny za svou práci zaslouží.

Markéta Pekarová Adamová využila svého vystoupení k tomu, aby poděkovala dětským skupinám za práci, kterou odvádějí, a také Asociaci za to, že pravidelně komunikuje s poslanci a zprostředkovává důležité informace a stanoviska provozovatelů těm, kteří následně utvářejí právní rámec této služby. Poslankyně uvedla, že nesouhlasí se zaváděním názvu jesle. „Již se investovalo do toho, aby vůbec dětská skupina jako pojem se tady nějakým způsobem zapsal ve známost u veřejnosti,“ uvedla a dodala, že toto téma neoprávněně odvádí pozornost od skutečně důležitých věcí, jako je právě forma a výše financování. „Pro mě je zásadní to, aby financování bylo jasné a předvídatelné, abyste se nemuseli už bát, jestli budete mít v příštím roce na provoz, a zároveň aby dávalo jistotu rodičům, že tato služba je dlouhodobé státem podporované řešení,“ uvedla dále poslankyně Adamová a zmínila také to, že péče o nejmenší děti je v České republice dlouhodobě podceňovaná, ačkoli je jedním ze zásadních stavebních kamenů při slaďováním osobního a pracovního života.

Obě poslankyně zůstaly na konferenci téměř do konce a během přestávky diskutovaly s účastníky akce, aby, jak řekla poslankyně Adamová „navnímaly zpětnou vazbu z praxe“. Toho si vážíme, samozřejmě stejně jako účasti paní ministryně Maláčové.

Štěpánka Mašlárová
místopředsedkyně
Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí