Setkání členů Asociace – tématem byla mezigenerační spolupráce, budoucnost DS a financování

V úterý 23. června 2020 od 16 hodin se uskutečnilo další neformální setkání členů Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí z.s. Našimi hostiteli byla tentokrát Dětská skupina Ježek na Praze 4, která má kapacitu 12 dětí a nachází se v budově Komunitního centra Ježek v ulici Údolní. Setkání se zúčastnilo celkem 18 zástupců členů či zájemců o členství, za Asociaci pak předsedkyně Daniela Celerýnová, místopředsedkyně Štěpánka Mašlárová a paní Tereza Dvořáková, koordinátorka a správkyně sociálních sítí a webu.

Setkání jsme zahájili seznámením přítomných, kde každý zhodnotil svůj provoz, zejména pak situaci po ukončení nouzového stavu v souvislosti s pandemií coronaviru. Na setkání přijeli provozovatelé z Prahy, Berouna, Staré Boleslavi, Ústí nad Labem, Unhošti a dalších měst.

Ukázalo se, že pandemie COVID19 i díky vstřícnému nastavení financování z ESF neměla na žádnou dětskou skupinu dlouhodobý negativní dopad. Naopak některým zařízením se zvýšila během krize poptávka po jejich službách, zejména pak v souvislosti s uzavřením mateřských škol. Opravdu se prokázalo, že dětské skupiny tvoří nenahraditelnou součást sítě předškolních zařízení, zejména pak pro menší děti.  Následně se spustila diskuze k dalšímu financování dětských skupin.

Po ukončení diskuze nás pan Daniel Fanta, provozovatel Dětské skupiny a Komunitního centra Ježek, provedl prostory a představil plány na využití komunitního centra.

O dětské skupině Ježek

Dětská skupina Ježek funguje od března 2019, nachází se v nově zrekonstruovaných prostorech na Praze 4 a její specialitou je spolupráce s komunitním centrem, které je primárně zaměřeno na aktivity seniorů. Dětská skupina má maximální kapacitu 12 dětí ve věku 2-6 let, o které se starají dvě kvalifikované chůvy, z nich jedna s pedagogickým vzděláním.

V rámci setkání nám byla představena činnost DS Ježek i komunitního centra, nahlédli jsme do prostor dětské skupiny i komunitního centra a byly nám zodpovězeny dotazy týkající se provozu.

 

Činnost komunitního centra

Forma spolupráce dětské skupiny a komunitního centra spočívá v mezigenerační výměně – probíhá zde například čtení pohádek dětem od seniorů nebo společné výtvarné a rukodělné aktivity dítě/senior. Využít lze také sál ke společným pohybovým aktivitám.

Komunitní centrum nabízí aktivizační činnosti s cílem setkávání občanů. Disponuje počítačovou učebnou, kde budou probíhat kurzy práce na počítači či jazykové kurzy, např. angličtiny.

Dámy zde najdou zázemí, kde budou mít možnost naučit se nebo si zdokonalit dovednost šití na šicím stroji, a zároveň jejich výrobky (hračky, oblečky apod.) poslouží dobré věci. Budou věnovány Krčské nemocnici, která je využije pro děti např. předčasně narozené. Pánové zde najdou místnost s pracovními stoly a nářadím.

Společenská a přednášková místnost má také významné využití. Bude to místo setkávání, poznávání, vzdělávání, společného tvoření i vánočního pečení. V prostorách je také cvičební sál, který je k dispozici. Všechny aktivity jsou pro seniory zdarma.

 

Jaká je budoucnost dětských skupin?

Důležitou součástí setkání bylo představení situace ohledně financování dětských skupin po skončení finanční podpory z prostředků Evropské unie.

Především se diskutovalo o novele zákona 247/2014 Sb., která bude projednávána na půdě Poslanecké sněmovny:

  • Navrhovaná výše státního příspěvku ze státního rozpočtu ze strany MPSV na jedno dítě činí 7 500 Kč měsíčně, zatímco resort financí navrhuje 5 000 Kč měsíčně.
  • Nově je navrhovaná věková hranice – nárok na financování ze státního rozpočtu bude trvat pouze do srpna následujícího po třetích narozeninách dítěte.
  • Děti starší 3 let mají nárok na státní příspěvek pouze v případě, že v dané obci není mateřská škola a dětská skupina je tak jedinou možností předškolní péče.
  • Vzdělávání chův – zavádí se povinné vzdělávání chův v dotaci 8 hodin/rok a 1x za 2 roky účast na kurzu první pomoci.
  • Nově bude uznávaná kvalifikace pro pečující osoby – asistent pedagoga a speciální pedagog, naopak již nebude uznávána kvalifikace pracovníka v sociálních službách.

Informace jsou stále pouze předběžné – během jednání na vládě a dále v Poslanecké sněmovně se může mnoho věcí i zásadně změnit.

Více informací naleznete v článku ZDE. Podrobnější body aktuálně projednávané novely jsme v sobotu 27. června zaslali členům Asociace do jejich emailových schránek.

Aktuální cíle a úkoly Asociace

Z výše zmíněné situace vyplynuly pro Asociaci provozovatelů dětských skupin konkrétní kroky. Hlavním úkolem je oslovit politiky a přesvědčit je, že:

  • dětské skupiny jsou důležitou a nezbytnou službou pro děti mladší 3 let a jako takové je potřeba je udržet,
  • dětské skupiny jsou vhodnou službou i pro děti starší 3 let (takové děti přijímá 50 % našich členů),
  • 5 000 Kč měsíčně/dítě navrhovaného normativu je nedostačující – ačkoli odpovídá příspěvku, který dostávají MŠ, je neadekvátní vzhledem k nepoměru počtu pečujících osob a komerčním nájmům, společně pak s navrhovaným zastropováním příspěvku od rodičů znamená likvidaci současných fungujících zařízení /cca 1.100 v ČR/, které byly podpořeny z peněz Evropského sociálního fondu.

Aktuálně usilovně pracujeme na sjednání schůzek s konkrétními politiky. Začátkem července máme domluvené tři schůzky s klíčovými poslanci PS PČR.

Děkujeme všem členům za jejich účast, děkujeme DS Ježek za pozvání a prostory a budeme se těšit na další setkání, třeba ve vaší dětské skupině.

 

Zpracovala:
Tereza Dvořáková
Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.