Zřízení dětské skupiny v nemocnici: Přínos pro zaměstnance i zdravotnické zařízení

V dnešní době hledají nemocnice způsoby, jak podpořit své zaměstnance a zároveň zlepšit pracovní prostředí. Jedním z efektivních řešení je zavedení dětské skupiny přímo v prostorách nemocnice. Tento krok nabízí významné výhody: umožňuje flexibilní péči o děti zaměstnanců, zvyšuje jejich loajalitu a spokojenost, a zlepšuje obraz nemocnice jako sociálně odpovědného zaměstnavatele.

Mezi hlavní argumenty pro zřízení dětské skupiny patří možnost přizpůsobit provozní dobu potřebám směnného provozu, flexibilní přijímání dětí během celého roku, pozvolná adaptace dětí s ohledem na jejich věk a pracovní dobu rodičů, a péče o děti již od 12 měsíců. V neposlední řadě nemocnicím umožňuje získat konkurenční náskok jakožto zaměstnavatel, zvyšuje spokojenost a loajalitu zaměstnanců.

Dobrým příkladem, kde už dětská skupina funguje, může být pražský Ústav péče o matku a dítě. Na její počátky vzpomíná Gabriela Andělová, vedoucí personálního oddělení: „Nejprve jsme zaznamenali hlasy z řad našich zaměstnankyň, že by uvítaly školku pro své děti a rády by se vracely do práce dříve. Sami jsme navíc řešili, jak se vypořádat s nedostatkem zdravotnického personálu. Jsme porodnice s téměř 800 zaměstnanci a když se v jednu chvíli počet žen na mateřské blížil k číslu 100, hledali jsme způsob, jak umožnit sestřičkám, porodním asistentkám a dalším zaměstnancům dřívější návrat do práce. Začali jsme přemýšlet o dětské skupině, ale zároveň jsme vnímali, že to bude finančně náročné. Podařilo se nám najít místo pro dětskou skupinu přímo v našem areálu a v roce 2017 jsme využili příležitosti a podali žádost o evropskou dotaci na rekonstrukci prostor.  Po jejím schválení na jaře roku 2018 se vše rozjelo na plné obrátky. Dlouho očekávaný okamžik nastal 1. ledna 2019, kdy jsme zahájili docházku prvních dětí.“

Zřízení dětské skupiny je krokem, který reflektuje potřeby zaměstnanců a zároveň posiluje image nemocnice jako sociálně odpovědného zaměstnavatele. Přináší to nemocnicím řadu výhod – od zvýšení spokojenosti a loajality zaměstnanců, přes zlepšení pracovního prostředí, až po podporu udržitelného rozvoje. 

Benefity vlastní dětské skupiny popisuje na konkrétním příkladu Kristýna Košová, vedoucí vychovatelka dětské skupiny Šemík v podolské porodnici: „Dětská skupina se stala pro naše zaměstnance obrovským benefitem a velmi si jí cení. Provoz je přizpůsoben pracovní době rodičů a potřebám porodnice. Šemík sídlí v samostatném objektu v areálu porodnice v těsné blízkosti parkoviště, což je pro rodiče velmi pohodlné. Mohou pak ihned pokračovat na své pracoviště, navíc blízkost rodiče je velmi přínosná i v průběhu adaptačního procesu dítěte. V současné době navštěvuje Šemík 20 dětí. Střídají se dle pracovních směn rodičů, přičemž denní kapacita je 12 dětí. Zájem ze strany rodičů je velký a stále narůstá.“

Jakými způsoby můžete dětskou skupinu v nemocnici založit?

Existují různé způsoby, jak dětskou skupinu zřídit, od vlastního provozu přes outsourcing až po spolupráci s již fungujícími provozovateli. Každá z těchto možností má své specifické výhody a přináší nemocnicím flexibilitu v přístupu k řešení potřeb svých zaměstnanců.

1. Založit a vybudovat vlastní dětskou skupinu

Budete-li provozovat dětskou skupinu sami, chůvy se stávají přímo vašimi zaměstnanci a veškerý finanční tok jde přímo do vašeho účetnictví. Máte tak provoz dětské skupiny pod 100% kontrolou a je maximálně transparentní. Máte také kontrolu nad kvalitou a řadu nákladů můžete s nemocnicí sdílet (vlastní jídelna, prádelna, HR, administrativa…). Zcela zásadní ale je, že je provoz ekonomicky nezávislý na chodu nemocnice a soběstačný. „Provoz dětské skupiny velmi podobný jako chod nemocnice – dětské skupiny pečují o své klienty za přísných hygienických pravidel s individuálním přístupem,“ říká předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a zakladatelka platformy Vše pro dětské skupiny Daniela Celerýnová.

Založení dětské skupiny je komplexní proces. Pokud byste s ním potřebovali pomoci, obraťte se na nás, doporučíme vám odborníky, kteří mají v tomto oboru zkušenosti, a mohou vám tak proces velmi usnadnit a urychlit.

2. Dětská skupiny formou outsourcingu

Pokud jste si jisti, že provozovat dětskou skupinu nezvládnete a nemáte na to kapacitu, je na místě zvažovat outsourcing. Nejčastěji tuto cestu využívají firmy, které poskytují zcela odlišný typ služby, např. výrobní podniky. Pokud vám někdo takovou dětskou skupinu zřídí, měli byste mít spolupráci ošetřenou smlouvou s jasně vymezenými pravidly. Dětská skupina zřízená tímto způsobem je z podstaty zákona dětskou skupinou pro veřejnost – nelze tedy vyčlenit místa pouze pro děti vašich zaměstnanců. 

Výhodou je jistě to, že starosti související s budováním a provozem nepadají na vaši hlavu, ale služba pro vás bude podstatně dražší z důvodu placení provize. Nebudete moci také plně ovlivňovat provoz – a to jak zaměstnance, tak práci s dětmi. 

Rozhodnete-li se jít touto cestou, vyhledejte v okolí provozovatele, který je zkušený, je z vašeho okolí nebo u něj vaši zaměstnanci už svoje děti mají. Takový provozovatel zná komunitu a specifika s ní spojená a může provoz v blízké vzdálenosti dobře ohlídat. Seznam provozovatelů dětských skupin dle lokality najdete zde.

3. Spolupráce s fungujícím provozovatelem

K této formě se hodí přistoupit, chcete-li situaci vašich zaměstnanců vyřešit okamžitě. Pak doporučujeme najít si v okolí provozovatele, který již dětskou skupinu má a může mít volná místa, která vám nabídne. Následně je pak možné se domluvit na dlouhodobější spolupráci.

Máte z provozu obavy?

Ze strany vedení nemocnic se často setkáváme s podobnými obavami, které se k provozu váží. Můžeme Vám je pomoci rozptýlit na osobní konzultaci.

  • Neobsadíme kapacitu

Vyzkoušejte si nejdříve nabídnout službu ve spolupráci s již fungujícím provozovatelem (možnost č.3). Ověříte si tak zájem a pokud to bude fungovat, můžete otevřít vlastní dětskou skupinu. Krásným příkladem z praxe je např. spolek Pacičky, který spolupracuje s čáslavskou nemocnicí a garantuje jí ve vlastní dětské skupině Holubníček místa pro děti jejich zaměstnanců. Nebo spolek Centrum DRAK, který navázal spolupráci s nemocnicí v Rakovníku v roce 2020, tedy v době covidové. Tato spolupráce se osvědčila a pokračuje doposud. Více informací naleznete zde.

  • Provoz dětské skupiny je něco nového – nová agenda a spoustu neznámého

Obraťte se na nás, doporučíme vám odborníky, kteří se této problematice věnují. Celým procesem vás provedou a na vaše dotazy odpoví. 

  • Zodpovědnost za malé děti

Tato zodpovědnost není o nic větší než zodpovědnost za vaše pacienty. To umíte skvěle a stačí jen svůj okruh pojistky rozšířit na děti.

  • Zajištění provozu, už tak nemá nemocnice vlastní zaměstnance

V tomto mají právě dětské skupiny obrovskou výhodu – nijak nezasahují do zdravotnického personálu, ale loví ve vodách pedagogů a sociálních pracovníků nebo se mohou na chůvy rekvalifikovat ženy z úplně jiných oborů.

  • Finanční náročnost

Nejbližší šance získat dotaci na vybudování dětské skupiny se otevírá již tento březen. Uvažujete-li o vlastní dětské skupině, kontaktujte nás co nejdříve. Ohledně nastavení cash flow a všech náležitostí týkající se provozu vám případně poradí odborníci, které vám můžeme doporučit.

Přemýšlíte-li o vybudování dětské skupiny ve vašem zdravotnickém zařízení, rádi s vámi vaši situaci zkonzultujeme a doporučíme vám odborníky na financování, zřízení a provoz dětské skupiny. Pro úvodní bezplatnou konzultaci nás kontaktujte na info@mojedetskaskupina.cz.