Schvalování novely zákona o dětských skupinách: Jak vlastně probíhá legislativní proces?

Od roku 2018 aktivně sledujeme průběh legislativního procesu, na jehož konci by měla být schválená novela zákona č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Legislativní proces je celkem komplikovaná záležitost. Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí se účastní setkání se zástupci MPSV i politiky a stala se oficiálním připomínkovacím místem. V čem tedy legislativní proce spočívá?

Vznik zákona

Zákonodárnou iniciativu v České republice mají následující subjekty:

  • poslanec,
  • skupina poslanců (jakkoliv vzniklá a jakkoliv velká),
  • Senát (jako celek),
  • vláda,
  • krajské zastupitelstvo nebo zastupitelstvo hlavního města Prahy

V případě novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se jedná o vládní návrh zákona. V takovém případě je vždy na začátku aktivita daného ministerstva, v tomto případě MPSV, které iniciuje změnu zákona dle potřeby. A protože se blíží čas, kdy skončí financování dětských skupin z evropských fondů, bylo nutné začít připravovat novelu tohoto zákona. Novela zároveň reagovala také na Programové prohlášení vlády, v němž je deklarována podpora rodin rozvojem veřejných služeb pro rodiny.

První verze novely (2018)

MPSV danou novelu tvoří již od roku 2018. Na podzim 2018 vyslalo MPSV první verzi novely do meziresortního připomínkovacího řízení, kterého se Asociace provozovatelů dětských skupin také zúčastnila. V tomto řízení se k novele vyjadřují povinná připomínková místa (např. další ministerstva, kraje atd.) a další oslovení aktéři (odborné instituce, zástupci odborné veřejnosti, neziskové organizace atd.).

Součástí prvního návrhu novely byla mimo jiné povinnost uvádět označení „dětská skupina“ v názvu zařízení, zavádění standardů kvality, povinného vzdělávání pečujících osob a další (více informací z podzimu 2018 v našem článku zde). Navrhovaný příspěvek na jedno kapacitní místo a měsíc byl 7 500 Kč a byl určen pro děti do 4 let, důvodová zpráva hovořila také o příspěvcích na vybudování zařízení, a to ve výši 20 000 Kč na kapacitní jednotku u dětských skupin a 15 000 Kč na kapacitní místo u mikrojeslí (při splnění podmínek 5leté, potažmo 2leté udržitelnosti zařízení). Úhradové maximum pro rodiče se již v této době uvažovalo ve výši 1/3 minimální mzdy.

Na zveřejnění návrhu reagovala negativně některá ministerstva, například ministerstvo financí navrhlo snížení měsíčního příspěvku na 4 500 Kč měsíčně. Za Asociaci jsme se účastnili několika jednání, viz např. článek o jednání Stálé komise pro rodinu v prosinci roku 2018 zde.

Druhá verze novely (2019)

Na podzim 2019 představilo MPSV novou verzi zákona, která vzešla z prvního kola připomínek. Tuto verzi novely prezentovala ministryně Maláčová rovněž na konferenci Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí 19. září (odkaz zde). Novinkou v této verzi novely byl záměr přejmenovat dětské skupiny na jesle, který si získal velkou pozornost médií. Navrhované financování ze státního rozpočtu prezentované paní Maláčovou v září 2019 bylo 5 000 Kč měsíčně s tím, že v úvahu připadá také dofinancování dětských skupin zřizovatelem, obcí, případně v určité míře také pokračování podpory z evropských fondů. Z novely vypadla možnost dotace na vybudování dětské skupiny, zůstalo zastropování příspěvků od rodičů a standardy kvality.

Tato verze zákona byla na podzim roku 2019 opět zaslána do meziresortního připomínkového řízení. Této fáze jsme se opět účastnili i my a informovali jsme vás o tom v  článku dostupném zde.

Vzhledem ke koncepčním rozporům jednotlivých ministerstev je těžké předpovídat finální stav novely.

Aktuální situace

V této době na MPSV proběhlo vypořádávání připomínek zaslaných v rámci meziresortního připomínkového řízení, tzn. že probíhala jednání MPSV s těmi aktéry, kteří zákon ve vnitřním připomínkovém řízení připomínkovali. Na základě těchto jednání a připomínek, které může a nemusí MPSV akceptovat, se zákon může a nemusí upravit.

Pokud MPSV jakožto předkladatel zákona nebude akceptovat připomínky označené jako „zásadní“, budou tyto připomínky v dalších fází legislativního procesu označeny jako „s rozporem“.

V posledním lednovém týdnu byla finální verze zákona o dětských skupinách (dle vyjádření ministryně sociálních věcí v odpověď na interpelace Olgy Richterové) zaslána na Legislativní radu vlády, která zákon doporučí k projednání Vládě ČR, případně vznese svoje výhrady. Na jednání vlády hlasují všichni ministři, k schválení zákona pro předložení Parlamentu musí být nadpoloviční většina ministrů „PRO“. Hlas ministra obrany má stejnou váhu jako ministra zdravotnictví a jako ministryně práce a sociálních věcí. Pokud vláda zákon schválí, putuje k projednání do Parlamentu ČR.

Finální verzi zákona tak, jak byla odeslána na Legislativní radu vlády, zatím nemáme k dispozici.

Budoucí legislativní proces

Poslanecká sněmovna návrh zákona projednává a schvaluje ve třech čteních a následně ho projednává a schvaluje druhá komora Parlamentu ČR – Senát. Poslanci a senátoři mohou k zákonu podávat tzn. pozměňující návrhy. Pokud není návrh v senátní fázi schválen, návrh se vrací do Poslanecké sněmovny, která rozhodne o výsledku projednávání.

Právě v průběhu jednotlivých čtení mohou tedy poslanci či senátoři ještě návrh zákona ovlivnit a právě proto je důležité šířit mezi poslanci a senátory o fungování dětských skupin informace. Členům Asociace se od podzimu 2019 podařilo uspořádat již několik návštěv zákonodárců přímo v provozech dětských skupin (návštěva poslance Ing. Jana Bauera v DS Kvítek při Jihočeské univerzitě, návštěva Mgr. Miroslavy Ruthové v DS Medvíek v Žebráku, návštěva poslance Jaroslava Foldyny v DS Jílovská Sovička, návštěva poslance Jakuba Jandy v DS Školička Šídlo,  návštěva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové v DS Voděrady, návštěva poslankyně Ing. Věry Kovářové v DS U Rybiček v Rudné). Na potřebu novelizace zákona o dětských skupinách jsme upozornili také premiéra Andreje Babiše, a to prostřednictvím schůzky přímo na Úřadu vlády a prostřednictvím návštěvy premiéra v DS Medvídek v Žebráku).

Po schválení v Parlamentu ČR je zákon postoupen prezidentu republiky, kterému Ústava svěřuje zákon vrátit do Poslanecké sněmovny (tzv. suspenzivní veto). Pokud je zákon vrácen, hlasuje o něm opět Poslanecká sněmovna.

K přehlasování veta je zapotřebí dosáhnout nadpoloviční většiny všech poslanců. V případě schválení je zákon podepsán předsedou Poslanecké sněmovny, prezidentem republiky a předsedou vlády a následně vyhlášen ve Sbírce zákonů České republiky.

Účinnost zákona je stanoven v samotném jeho návrhu. Aktuálně se počítá s rokem 2022.

Graf legislativniho procesu v Poslanecke snemovne

 

Zdroje:

Zpracovala Ing. Štěpánka Mašlárová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí