Schvalování novely zákona o dětských skupinách: Jak vlastně probíhá legislativní proces?

Od roku 2018 aktivně sledujeme průběh legislativního procesu, na jehož konci by měla být schválená novela zákona č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Legislativní proces je celkem komplikovaná záležitost. Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí se účastní setkání se zástupci MPSV i politiky a stala se oficiálním připomínkovacím místem. V čem tedy legislativní proce spočívá?

Vznik zákona

Zákonodárnou iniciativu v České republice mají následující subjekty:

  • poslanec,
  • skupina poslanců (jakkoliv vzniklá a jakkoliv velká),
  • Senát (jako celek),
  • vláda,
  • krajské zastupitelstvo nebo zastupitelstvo hlavního města Prahy

V případě novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se jedná o vládní návrh zákona. V takovém případě je vždy na začátku aktivita daného ministerstva, v tomto případě MPSV, které iniciuje změnu zákona dle potřeby. A protože se blíží čas, kdy skončí financování dětských skupin z evropských fondů, bylo nutné začít připravovat novelu tohoto zákona. Novela zároveň reagovala také na Programové prohlášení vlády, v němž je deklarována podpora rodin rozvojem veřejných služeb pro rodiny.

První verze novely (2018)

MPSV danou novelu tvoří již od roku 2018. Na podzim 2018 vyslalo MPSV první verzi novely do meziresortního připomínkovacího řízení, kterého se Asociace provozovatelů dětských skupin také zúčastnila. V tomto řízení se k novele vyjadřují povinná připomínková místa (např. další ministerstva, kraje atd.) a další oslovení aktéři (odborné instituce, zástupci odborné veřejnosti, neziskové organizace atd.).

Součástí prvního návrhu novely byla mimo jiné povinnost uvádět označení „dětská skupina“ v názvu zařízení, zavádění standardů kvality, povinného vzdělávání pečujících osob a další (více informací z podzimu 2018 v našem článku zde). Navrhovaný příspěvek na jedno kapacitní místo a měsíc byl 7 500 Kč a byl určen pro děti do 4 let, důvodová zpráva hovořila také o příspěvcích na vybudování zařízení, a to ve výši 20 000 Kč na kapacitní jednotku u dětských skupin a 15 000 Kč na kapacitní místo u mikrojeslí (při splnění podmínek 5leté, potažmo 2leté udržitelnosti zařízení). Úhradové maximum pro rodiče se již v této době uvažovalo ve výši 1/3 minimální mzdy.

Na zveřejnění návrhu reagovala negativně některá ministerstva, například ministerstvo financí navrhlo snížení měsíčního příspěvku na 4 500 Kč měsíčně. Za Asociaci jsme se účastnili několika jednání, viz např. článek o jednání Stálé komise pro rodinu v prosinci roku 2018 zde.

Druhá verze novely (2019)

Na podzim 2019 představilo MPSV novou verzi zákona, která vzešla z prvního kola připomínek. Tuto verzi novely prezentovala ministryně Maláčová rovněž na konferenci Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí 19. září (odkaz zde). Novinkou v této verzi novely byl záměr přejmenovat dětské skupiny na jesle, který si získal velkou pozornost médií. Navrhované financování ze státního rozpočtu prezentované paní Maláčovou v září 2019 bylo 5 000 Kč měsíčně s tím, že v úvahu připadá také dofinancování dětských skupin zřizovatelem, obcí, případně v určité míře také pokračování podpory z evropských fondů. Z novely vypadla možnost dotace na vybudování dětské skupiny, zůstalo zastropování příspěvků od rodičů a standardy kvality.

Tato verze zákona byla na podzim roku 2019 opět zaslána do meziresortního připomínkového řízení. Této fáze jsme se opět účastnili i my a informovali jsme vás o tom v  článku dostupném zde.

Vzhledem ke koncepčním rozporům jednotlivých ministerstev je těžké předpovídat finální stav novely.

Předložení zákona poslanecké sněmovně (2020)

Po vypořádání připomínek zaslaných v rámci meziresortního připomínkového řízení byl zákon upraven do finální „vládní podoby zákona„.  Vláda jej schválila na svém zasedání 20. července 2020 a jeho nejdůležitější jeho součástí byla transformace na jesle, které by mohly poskytovat službu pouze dětem do 31.8. následujícího po 3. narozeninách. Kromě s tím spojeného přejmenování na jesle a omezení uznávaných kvalifikací zákon dále navrhoval státní financování, jehož výši by určovala nařízením vláda, a zpřísňoval požadavky na prostory a provoz, kdy k zápisu do evidence by bylo nově potřeba doložit splnění požárně-bezpečnostních norem splnit požadavky na dostatečné denní a umělé osvětlení.

Kompromisní komplexní pozměňovací návrh zákona

Vládní podoba zákona se nesetkala u poslanců s podporou a během 2. čtení v poslanecké sněmovně (23. března 2021) byly načteny téměř 3 desítky pozměňovacích návrhů. Pouze dva z nich pak doporučil ke schválení Výbor pro sociální politiku, na ostatních nebyla schoda, pozměňovací návrhy se často překrývali nebo se naopak vylučovaly.

Proto poslanci 18. června rozhodli o vrácení zákona do druhého čtení s tím, že připraví jeden komplexní kompromisní pozměňovací návrh k novele. Ten prošel druhým čtením 7. července 2021 a 16. července míří do 3. čtení, kde o něm budou poslanci hlasovat.

Budoucí legislativní proces

O návrhu budou následně jednat také senátoři (na rozdíl od Poslanecké sněmovny nemá Senát letní prázdniny) a musí jej samozřejmě podepsat prezident. Účinnost zákona je stanoven v samotném jeho návrhu. Aktuálně se počítá s 1. říjnem 2021.

Graf legislativniho procesu v Poslanecke snemovne

 

Zdroje:

Zpracovala Ing. Štěpánka Mašlárová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí